تورم فصلی قیمت تولیدکننده بخش معدن کاهش یافت

تورم فصلی قیمت تولیدکننده بخش معدن کاهش یافت

فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 0.8 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.0 درصد)، 8.2 واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل پاییز 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 1822.0 است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 0.8 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.2 درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 47.0 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 0.8 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.0 درصد)، 8.2 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز 1402 نسبت به فصل قبل از آن، 0.8 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم فصلی با 6.5 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم‌ترین تورم فصلی با 0.1 درصد مربوط به گروه «کانه های فلزی» است. همچنین گروه «زغال سنگ» با تورم 0.4- درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 56.2, 2 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (56.5 درصد)، 0.3 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 56.2 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 58.5 درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با 31.3 درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل 47.0 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (35.7 درصد)، 11.3 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.0 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین تورم سالانه مربوط به گروه «سایر معادن» با 53.9 درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «زغال‌سنگ» با 28.8 درصد است.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد