آیا محدودیتی در استفاده از بیمه بدنه وجود دارد؟

آیا محدودیتی در استفاده از بیمه بدنه وجود دارد؟

بیمه بدنه، یکی از بیمه‌نامه‌های غیراجباری اما ضروری برای خودروها است. با افزایش نجومی قیمت خودروها، به خصوص خوردو،...

بیمه بدنه از جمله بیمه نامه‌هایی است که بر اساس پوشش‌های ارايه شده و سقف قرارداد، خسارات وارده شده به خودرو را جبران می‌کند. در مورد دفعات دریافت خسارت در بیمه بدنه محدودیتی وجود ندارد و شما با رعایت سقف قرارداد بیمه‌ای می‌توانید هر چند بار در طول یک سال از بیمه بدنه خود استفاده کنید.

تنها تفاوت در دفعات استفاده در محاسبه میزان خسارت پرداختی و افزایش مبلغ فرانشیز است که باعث محدودیت پرداختی شرکت بیمه می‌شود.

افزایش میزان فرانشیز در هر بار پرداخت خسارت
فرانشیز مبلغی از خسارت است که بر اساس قرارداد مابین شرکت بیمه و بیمه‌گزار باید از طرف بیمه‌گزار پرداخت شود. برای نمونه در قراردادی با فرانشیز 10 درصد، به میزان 10 درصد از خسارت وارد شده توسط بیمه‌گزار جبران می‌شود و شرکت بیمه تنها ملزم به پرداخت 90 درصد خسارت است.

در هر بار استفاده از بیمه بدنه خودرو، میزان فرانشیز آن 10 درصد افزایش پیدا می‌کند. بر همین اساس در دومین پرداخت خسارت 20 و در سومین مورد خسارت 30 درصد از کل خسارت توسط شرکت بیمه به بیمه‌گر پرداخت نمی‌شود.​

سایر محدودیت‌های بیمه بدنه در پرداخت‌های دوم به بعد

 

مبلغ فرانشیز بیمه بدنه می‌تواند به بیش از این نیز افزایش پیدا کند. برای نمونه در خسارت دوم به بعد اگر سن راننده مقصر کمتر از 25 سال باشد و یا از تاریخ صدور گواهینامه او کمتر از 3 سال گذشته باشد، 10 درصد دیگر به فرانشیز بیمه بدنه خودرو اضافه می‌شود. به این ترتیب در دومین استفاده 30 و در سومین استفاده 40 درصد از خسارت وارده توسط شرکت بیمه جبران نخواهد شد.

 
 

آیا فرانشیز قابل کاهش است؟
علاوه بر جریمه‌های اعمال شده فرانشیزی برای پرداخت‌های دوم و بعدی خسارت، برای دریافت اول خسارت جوایزی نیز در نظر گرفته شده است. یکی از این جوایز کاهش 5 درصدی فرانشیز در صورتی است که راننده خودرو مقصر حادثه تشخیص داده نشود. در این حالت فرانشیز خسارت اول از 10 درصد به 5 درصد کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهم اینکه این پاداش و پاداش‌های غیر فرانشیزی مشابه فقط در پرداخت اول قابل اعمال هستند و برای پرداخت‌های دوم و بعد از آن هیچگونه پاداش و تخفیفی در نظر گرفته نشده است.

نکاتی برای دریافت خسارت در بیمه بدنه
در صورت وارد شدن هر نوع خسارت به خودرو باید ظرف مدت 5 روز کاری، این خسارت را به شرکت بیمه‌گر گزارش دهید. در صورتی که گزارش بعد از گذشت این مدت به شرکت بیمه برسد، تعهدی برای جبران خسارت نخواهد داشت. همچنین پس از حادثه نباید وضعیت خودرو تغییر کند. بهتر است با پلیس راهنمایی تماس بگیرید تا کروکی برای شما تهیه کند و از محل حادثه عکس بگیرید. همچنین خودرو باید قبل از تعمیر توسط کارشناسان بیمه بازدید شود و به هیچ وجه قبل از تایید کارشناسان نسبت به تعمیر خودرو اقدام نکنید.

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد