نمادهای پرتقاضای بورس 28 آذر 1402/ ارزش معاملات نزدیک 7 همت

نمادهای پرتقاضای بورس 28 آذر 1402/ ارزش معاملات نزدیک 7 همت

امروز ارزش معاملات خرد خوب بوده و به نزدیک 7 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش معاملات خرد عدد 6,913 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 15% افزایش داشته است. امروز 195 نماد مثبت، 34 نماد صف خرید، 396 نماد منفی و 45 نماد صف فروش بودند. اما تعداد نمادهای منفی در معاملات امروز قابل توجه بود.

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
وبهمن، ونفت، سصفها، نطرین، کتوکا

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
ونفت، وبهمن، فخاس، فاذر، کایزد

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
ونفت، شمواد، وبهمن، شجم، بفجر

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم 3 ماهه
شمواد، شنفت، ونفت، وخارزم، وبهمن، نطرین

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت
نطرین، فاذر، کسعدی، ونفت، وخارزم

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد