دنبه گوسفندی هم دست نیافتنی شد

دنبه گوسفندی هم دست نیافتنی شد

قیمت دنبه گوسفندی که تا چند وقت پیش کیلویی 30 هزار تومان بود به یکباره به کیلویی 290 هزار تومان رسیده است.

خبرگزاری فارس: قیمت دنبه گوسفندی که تا یک سال پیش کیلویی 30 هزار تومان و بعدها 90 هزار تومان شد اکنون به کیلویی 290 هزار تومان رسیده است.

تقاضای دنبه‌ در مناطق افغانستانی‌نشین تهران که به این نوع روغن علاقه مخصوصی دارند بیشتر است.

افزایش قیمت گوشت قرمز بهانه‌ای را برای برخی فروشندگان سودجو داده که قیمت دنبه را در کنار افزایش تقاضایی که برای آن صورت گرفته به طور غیر متعارف افزایش دهند، از آنجایی که گوشت و مشتقات آن نرخ مصوبی ندارد، اینگونه فروشندگان مانع بازرسی و تعزیراتی هم سر راه خود نمی‌بینند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد