انعقاد 42 هزار قرارداد آتی در بورس کالا

انعقاد 42 هزار قرارداد آتی در بورس کالا

بررسی معاملات هفتگی بازار قرارداد‌های آتی در بورس کالا نشان می‌دهد بیش از 42 هزار و 536 قرارداد به ارزش بیش از782 میلیارد تومان در هفته سوم اردیبهشت منعقد شد.

به گزارش بورس نیوز، 42 هزار و 536 قرارداد آتی به ارزش نزدیک 782 میلیارد و 267 میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته سوم اردیبهشت منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قرارداد‌های آتی به لحاظ حجم و ارزش متعلق به صندوق طلا با 20 هزار و 299 قرارداد به ارزش نزدیک 687 میلیارد و 763 تومان برای 5 موعد تحویلی خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن 1402 بود.

برای زعفران نیز 13 هزار و 179 قرارداد به ارزش بیش از 59 میلیارد و 146 میلیون تومان در 3 موعد تحویلی اردیبهشت، تیر و شهریور 1402 در هفته منتهی به 22 اردیبهشت منعقد شد.

دارایی تازه وارد این بازار یعنی شمش طلا نیز شاهد رشد قرارداد‌ها و انعقاد 8 هزار و 359 قرارداد به ارزش نزدیک 32 میلیارد تومان در 3 موعد تحویل اردیبهشت، خرداد و تیر 1402 بود.

نقره هم با منعقد شدن 699 قرارداد به ارزش بیش از 3 میلیارد و 408 میلیون تومان در 3 موعد تحویلی اردیبهشت، خرداد شهریور 1402 روبه رو بود.

سهم صندوق طلا از حجم معاملات 48 درصد و از ارزش 88 درصد بود و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم و ارزش در جایگاه نخست ایستاد.

زعفران با سهم 31 درصدی در حجم و 8 درصدی از ارزش کل معاملات قرارداد‌های آتی بعد از صندوق طلا در هر دو آیتم در رتبه دوم جای گرفت.

سهم شمش طلا از حجم معاملات 20 درصد و از ارزش 4 درصد بود و این دارایی در هر دو آیتم سوم شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد