تامین مالی 423 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

تامین مالی 423 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سرمایه

در مدت 11ماه سال جاری، 423 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده است.

به گزارش بورس نیوز، در مدت 11ماه سال جاری، 423 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 29 درصدی داشته است.

ترکیب این تامین مالی شامل افزایش سرمایه با سهم 48 درصد، انتشار اوراق با سهم 52 درصد و عرضه اولیه در مدت مزبور با حدود 36.4 هزار میلیارد تومان با سهم حدود یک درصد از کل می‌شود.

افزایش سرمایه که سهم 48 درصدی از تامین مالی دارد حدود 197 هزار میلیارد تومان است که شامل ترکیب 190 هزارمیلیارد تومان از محل افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (مجوز‌های ارايه شده) و حدود 7 هزار میلیارد تومان هم از محل مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

گفتنی است که انتشار اوراق شامل 107.7 هزارمیلیارد تومان اوراق دولتی با سهم 49 درصد از کل اوراق بدهی، 8.9 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شهرداری‌ها با سهم 4 درصد و 102 هزار میلیارد تومان اوراق غیردولتی/ شرکتی با سهم 47 درصد می‌شود.