برگزاری مناظره بین موسی غنی نژاد و علی علیزاده!

برگزاری مناظره بین موسی غنی نژاد و علی علیزاده!

مناظره موسی غنی‌نژاد با علی علیزاده در خصوص «لیبرالیسم اقتصادی» روز شنبه 30 اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، مناظره موسی غنی‌نژاد با علی علیزاده در خصوص «لیبرالیسم اقتصادی» روز شنبه 30 اردیبهشت برگزار می‌شود.

مناظره موسی غنی‌نژاد با علی علیزاده در خصوص «لیبرالیسم اقتصادی» روز شنبه 30 اردیبهشت برگزار می‌شود. این برنامه در ساعت 22:30 روز شنبه به صورت زنده در برنامه شیوه برگزار و از شبکه چهار پخش خواهد شد. علی علیزاده به دنبال مناظره موسی غنی‌نژاد با مسعود درخشان از وی دعوت به مناظره کرد که این دعوت از سوی موسی غنی‌نژاد پذیرفته شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد