بیمه تکمیلی بازنشستگان ضمانت اجرایی ندارد؟

بیمه تکمیلی بازنشستگان ضمانت اجرایی ندارد؟

علی اکبر عیوضی گفت: در بیمه تکمیلی باید به صورت آنلاین سهم بیمه‌گر محاسبه و از هزینه درمان کسر شود تا بازنشسته از جیب...

وضعیت بیمه تکمیلی بازنشستگان یکی از مواردی است که بازنشستگان تامین اجتماعی در سال‌هایی که سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون الزام عقب نشینی کرد، نسبت به آن معترض بودند. یکی از مطالبات بازنشستگان در سال‌های اخیر، اصلاح رویه موجود در بیمه‌های تکمیلی و کاستی‌های قرارداد آن است.

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به مطالبات بازنشستگان درمورد بحث بیمه تکمیلی با بیان اینکه «پایان قرارداد بیمه تکمیلی با کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در تاریخ 30 آبان 1401 است و از تاریخ یکم آذر 1401 باید قرارداد جدیدی برای بیمه تکمیلی بسته شود» اظهار کرد: قبل از هرچیزی همه بازنشستگان و کانون‌های بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهند که با بهبود کیفیت خدمات درمانی و عمل به قانون الزام، انگیزه را برای مراجعه به مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی بیشتر کند تا اساسا نیاز به بیمه تکمیلی به حداقل برسد. زیرا بازنشستگان از خدمات فعلی سازمان بهره خاصی نمی‌برند و تامین اجتماعی در این زمینه در طول این سال‌ها کوتاهی کرده است.

بیمه آتیه سازان ضعیف بود؟

وی با اشاره به اینکه «در سال‌های اخیر عملکرد بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ که با کانون بازنشستگان قرارداد دارد بسیار ضعیف بوده و اعتراض بیشتر نمایندگان را برانگیخته است» اظهار کرد: کانون عالی بازنشستگان با دعوت از کانون‌های استانی جلسه‌ای را دو هفته قبل برگزار کرد که نظر همه کانون‌ها و اعضا در آن نشست، سازمان تامین اجتماعی ابتدا درمان پایه را باید به شدت گسترش داده و بهبود بخشد و با یک شرکت بیمه تکمیلی معتبر و قرارداد بهتر تفاهم شود.

هم کیفیت و هم نوع بیمه باید تغییر کند

عیوضی ضمن تاکید بر اینکه «هم کیفیت خدمات به بیمه تکمیلی باید افزایش پیدا کند و هم نوع قرارداد و وفاداری آن باید مورد تاکید جدی قرار گیرد» تصریح کرد: تعهدات بیمه تکمیلی به بازنشستگان باید افزایش پیدا کند. هزینه دارو و درمان در برخی موارد سرسام‌آور است و آن بخش سنگین را باید قرارداد بیمه تکمیلی پوشش دهد. در سال‌های اخیر ما شاهد عدم همکاری آتیه سازان حافظ با بازنشستگان بودیم و تاکید داریم که قرارداد با هر شرکتی (اعم از آتیه ساز یا دیگر شرکت‌ها) بسته می‌شود، باید ضمانت اجرایی آن مشخص شده و مورد تاکید باشد.

بیمه آتیه سازان 7 ماه است که به تعهدات خود عمل نکرده

ريیس مجمع انتخابات کانون عالی کارگران بازنشسته ایران تصریح کرد: اکنون بیمه تکمیلی آتیه سازان حدود 7 ماه است به تعهدات خود به بهانه‌های مختلف از جمله افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی عمل نمی‌کند. این نوع بیمه تکمیلی دردی از بازنشسته کشور دوا نمی‌کند و بیمه‌گر باید در قبال قرارداد خود پاسخگو باشد. مشکلی که ما با شرکت‌های بیمه تکمیلی داریم این است که پس از قرار همه چیز را به امان خدا رها می‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: باید قراردادی که از آذرماه دوباره منعقد می‌شود، در یک مناقصه شفاف صورت گرفته و برنده آن باید قراردادی ببندد که نحوه رسیدگی به اجرای آن قابل راستی آزمایی و روشن بوده و قابل نظارت باشد. همچنین ابزارهای ضمانت اجرایی مثل «اختیار فسخ قرارداد در صورت‌عدم دریافت خدمات، پیگیری از مراجع قضایی در صورت‌عدم ارايه خدمات و سایر ابزارهای مشابه مالی و حقوقی برای تضمین خدمات و تداوم آن تا پایان موعد اتمام قرارداد»، باید لحاظ شود.

حق بیمه اولیه بیمه تکمیلی بازنشستگان از سوی تامین اجتماعی

وی در زمینه میزان پرداختی‌های بازنشستگان در حوزه بیمه تکمیلی گفت: نخستین تاکید ما این است که سهم سازمان تامین اجتماعی با توجه به قوانین بالادستی از حق بیمه پرداختی برای بیمه تکمیلی افزایش یابد. حق بیمه اولیه بیمه تکمیلی تا سال گذشته 91 هزار تومان بود که 45 هزار تومان آن را بازنشستگان و 45 هزار تومان آن را سازمان تامین اجتماعی تقبل می‌کرد. در بعضی بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه تکمیلی به دلیل شرایط شرکت‌های بیمه تکمیلی فورا سوءاستفاده‌هایی انجام می‌دهند. برای مثال در ارايه خدمات کوتاهی می‌کنند که نباید این چنین باشد.

عیوضی تصریح کرد: در بیمه تکمیلی باید به صورت آنلاین سهم بیمه‌گر محاسبه و از هزینه درمان کسر شود تا بازنشسته از جیب خود مبلغ کامل را نپردازد و بعد از آن چندماه منتظر باشد تا فاکتور هزینه‌های او توسط بیمه‌گر تکمیلی با وضعیت تاسف بار فعلی بررسی شود و بعد از مدت‌ها ادعای ناقص بودن مدارک سه یا شش ماه بعد مبلغ مابه التفاوت بیمه تکمیلی به بازنشسته پرداخت شود. پرسش ما این است که آیا تایید مدارک که به صورت برخط ممکن است، باید چهار ماه طول داشته باشد و بازنشسته بارها در فرآیند اداری اذیت شود تا به خدمات خود برسد؟

این فعال حقوق بازنشستگان در پاسخ به این ادعا از سوی برخی شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی که معتقدند مبلغ کنونی حق بیمه تکمیلی بسیار پایین است، جواب داد: ما هنوز درباره بررسی میزان رقم لازم حق بیمه را انجام ندادیم و باید کمیته‌ای در کانون بازنشستگان یا مدیران کانونی بررسی لازم را در این زمینه و برای رسیدن به رقم معقول حق بیمه باتوجه به هزینه‌های درمان بیمه تکمیلی انجام دهند. ما نیز قبول داریم مبلغ کنونی به نسبت هزینه‌های درمان کم است اما مسيله این است که آیا در قبال افزایش چند برابری هزینه حق بیمه، خدمات مناسب و انتظارات بازنشستگان برآورده می‌شود یا خیر؟

وی اضافه کرد: کانون عالی هنوز به رقمی درباره هزینه حق بیمه تکمیلی نرسیده است و شیوه عمل ما در انعقاد قرارداد جدید این است که ما از هم اکنون در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی مناقصه و فراخوان شرکت‌های بیمه تکمیلی را دادیم و هرکدام از شرکت‌ها خدمات و میزان تعرفه حق بیمه درخواستی خود و شرایط قراردادی‌شان را عرضه می‌کنند و در نهایت باید با بررسی مدیران کانونی در مناقصه پیروز شوند تا طرف قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان مشخص شود. قاعدتا شرکت بیمه‌گری که بهترین شرایط قراردادی و تعرفه و خدمات را داشته باشد، مورد انتخاب واقع می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: از روز دهم آبان روند بررسی ما شروع شده است. امید ما این است که بهترین قرارداد در میان همه گزینه‌های موجود در شرکت‌های بیمه تکمیلی انتخاب شود و اگر بر فرض بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ دوباره در مناقصه پیروز شد، حتما باید شرایط قرارداد خود را اصلاح کرده و ضمانت اجرایی خدمات و پاسخگویی نسبت به تعهدات خود را در متن قرارداد ارتقاء دهد تا بتوانیم به قرارداد جدید با این شرکت فکر کنیم. خود مسيولان کانون عالی بازنشستگان باید در قرارداد موردی را بگنجانند که شرکت طبق آن بند یا مورد مجبور باشد به تعهدات خود عمل کند و در غیر این صورت امکان اتمام قرارداد وجود داشته باشد.

عیوضی در پایان تاکید کرد: ما معتقدیم که سازمان تامین اجتماعی در درمان مستقیم و غیرمستقیم پایه ضعیف عمل می‌کند و چندماه طول می‌کشد هزینه بیمه پایه پرداخت شود و خدمات نیز بسیار ضعیف است. ما اگر بیمه پایه قوی داشته باشیم نیازی به این میزان تاکید بر بیمه تکمیلی نداریم. در این زمینه مدیران درمان تامین اجتماعی کوتاهی می‌کنند و باید خدمات آنها ارتقا یابد. مراکز درمانی و داروخانه‌های دولتی از نظر قانونی موظف به ارايه خدمات به بازنشستگان هستند و در صورت قصور باید در بازرسی‌ها مواخذه شوند.

 

رکورد تورم تولید‌کننده متعلق به کدام سال بود؟/... کاریابی‌های غیردولتی 10 روزه مجوز می‌گیرند آگهی‌هایی که از یک واقعیت هولناک خبر می‌دهد واردات نهاده های دامی کاهش یافت چه کسی جایگاه ثروتمندترین فرد جهان را از ایلان ماسک دزدید؟ عکس | این خودروهای اشکودا احتمالا به ایران وارد خواهند شد آپارتمان های 10 ساله غرب تهران چند؟ ادامه نزول قیمت نفت در بازار جهانی نقشه راه مناسب برای شهرهای جدید و نسل نو شهرها در چارچوب حرفه‌ای تدوین می‌شود آگهی‌های عجیب در اینترنت/ معاوضه وسایل منزل با مرغ و گوشت و برنج/عکس رشد 100 درصدی تولید ماشین آلات معدنی در کشور ماجرای بیماری رستم قاسمی/ درخواست او از ريیسی بعد از مشخص شدن علايم بیماری زمینه برای عرضه تمام محصولات زنجیره تولید در بورس کالا فراهم شود بحران مسکن از سال 88 آغاز شد/ هیچ برنامه‌ای برای بخش مسکن وجود ندارد شرط و شروط ريیسی برای افزایش حقوق سال آینده تعرفه جدید گاز پرمصرف‌ها مصوب شد ضایعات محصولات کشاورزی با توسعه گلخانه‌ها کاهش یافت شرکتی که هورالعظیم را خشکاند، از احیای حیات شرق خوزستان جلوگیری می‌کند/تخریب‌چیان سد چمشیر به اطلاعا... قیمت روز انواع تلفن همراه/ آیفون 13 پرو مکس چند؟ گوشت مرغ کیلویی 53 تا 55 هزار تومان طلای جهانی در نوسان قیمتی تعطیلی و محدودیت تردد شناورها در آبهای کیش از امروز فرود اضطراری هواپیمای ترکیه در اسپانیا و فرار پناهجویان از آن شرایط پیش فروش انواع محصولات سایپا اعلام شد یک دهه هشتادی برای خرید خانه و پراید چندسال باید کار کند؟ قیمت کاپشن آقای رییس جمهور اعلام شد!+تصاویر یارانه یلدایی به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد؟ بخشودگی جرايم بیمه شخص ثالث/ تفاهم نامه تامین مالی دانش بنیان ها یک تاجر فرانسوی ثروتمندترین مرد جهان / آرنو از ایلان ماسک پیشی گرفت تفاهم‌نامه همکاری ساخت لوله‌های بدون درز با شرکت روس امضا شد عملیاتی بودن همه پالایشگاه‌های گازی با ظرفیت کامل ادعای عجیب بانک مرکزی/ رکورد نقدینگی متعلق به یک... ایران و تاجیکستان در 6 محور مذاکره کردند رشد 31 درصدی درآمد تجمیعی "همراه" گرفتن 2 ضامن برای وام ازدواج، غیرقانونی غیر قانونی است قیمت این میوه آجیلی میلیونی شد / قیمت ها را ببینید بیخیال شب یلدا می شوید! ببینید | واکنش ابراهیم ريیسی به مرگ رستم قاسمی در بین مردم جدیدترین قیمت روغن آفتابگردان در بازار+ جدول رستم قاسمی درگذشت زندگینامه و بیوگرافی رستم قاسمی مسکو: اروپا منتظر افزایش بیشتر قیمت انرژی باشد پذیره نویسی اوراق صکوک اجاره شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با مشارکت تامین سرمایه خلیج فارس این افراد منتظر یارانه شب یلدا نباشند پرداخت سود سهام عدالت به دی ماه موکول شد معاملات توافقی دلار با نرخ 34 هزار و 450 تومان تامین سوخت در مجارستان بحرانی است خدمات بانکی به تمام هموطنان ارايه می شود عرضه مرغ به قیمت 53 تا 55 هزار تومان اونس طلا عقب نشینی کرد ذخایر طلای چین برای نخستین بار افزایش یافت