کمترین تورم سالانه برای «شیر» ثبت شد

کمترین تورم سالانه برای «شیر» ثبت شد

در فصل تابستان در میان اقلام گاوداری­ های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به شیر با 47.2 درصد و بیشترین مربوط به گوساله نر زیر 4 ماه با 108.6 درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل تابستان 1402 شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای 100=1395) برابر با 1337.3 بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 14.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 54.9 درصد افزایش یافته‌است. همچنین میانگین شاخص 4 فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 61.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 14, 6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (19.6 درصد)، 5.0 واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به «شیر» با 4.3 درصد و بیشترین آن مربوط به «گاو تلیسه» با 41.4 درصد است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

تابستان1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 54.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (45.7 درصد)، 9.2 واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل، در فصل تابستان 1402 نسبت به فصل تابستان سال قبل 54.9 درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به «شیر» بوده با 24.3 درصد و بیشترین آن مربوط به «گوساله نر زیر 4 ماه» با 173.1 درصد است.

کاهش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در کشور در 4 فصل منتهی به فصل تابستان 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 61.2 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (66.5 درصد)، 5.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به «شیر» (47.2 درصد) و بیشترین آن مربوط به «گوساله نر زیر 4 ماه» (108.6 درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در تابستان 1402 نشان می‌دهد که عدد شاخص در همه استان‌ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه‌رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان خوزستان با 39.5 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با 2.9 درصد است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان خوزستان با 129.3 درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان البرز با 30.2 درصد (افزایش) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد