کاهش400 هزار کیلومتر مربع از مساحت برفی کشور

کاهش400 هزار کیلومتر مربع از مساحت برفی کشور

در حالی که سطح پوشیده از برف کشور در هفته چهارم بهمن به مرز نیم میلیون کیلومتر مربع رسیده بود، تصاویر ماهواره نشان...

به گزارش خبرگزاری برنا؛ داده‌های 16 ساله دورسنجی نشان می‌دهد که از اواخر دی ماه سطح پوشش برف کشور به تدریج کاهش می‌یابد و در فروردین ماه به کمترین مقدار می‌رسد.

هم اکنون حدود 70 هزار کیلومتر مربع از مساحت برفی کشور باقی مانده است. این در حالی است که در شرایط نرمال، سطح پوشش برف کشور در این موقع از سال حدود 100 هزار کیلومتر مربع است.

داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی نشان می‌دهد که میانگین پهنه ای ارتفاع بارش کشور از ابتدای مهرماه تا کنون حدود 130 میلی متر بوده که نزدیک به 15 درصد کمتر از نرمال است.

توزیع نامناسب بارش‌های امسال در مناطق مختلف کشور سبب شده تا برخی استان ها با کسری بارش حدود 140 تا 180 میلی متر مواجه باشند و برخی استان های محدود نیز با 100 تا 150 میلی متر بارش بیشتر از نرمال همراه باشند.

به گزارش سازمان هواشناسی، مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است که همچنان بارش ها تا آخر هفته در برخی استان ها ادامه دارد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد