اخبار مهم کدال دوشنبه 27 شهریور 1402 | این 3 نماد در کدام مرحله افزایش سرمایه قرار دارند؟

اخبار مهم کدال دوشنبه 27 شهریور 1402 | این 3 نماد در کدام مرحله افزایش سرمایه قرار دارند؟

امروز دوشنبه 27 شهریور 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه 27 شهریور 1402 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

پرداخت سود نقدی غپاذر

پرداخت سود نقدی شرکت غپاذر منتهی به سال مالی 1401 با هماهنگی‌های بعمل آمده با سامانه سجام از تاریخ 21/4/1402 به 9/7/1402 تغییر یافت.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی تکنو

با توجه به مجوز افزایش سرمایه شرکت تکنو مورخ 1401/10/05 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/12/07 با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 245,549 میلیون ریال به‌مبلغ 840,000 میلیون ریال، تعداد 504,154,720 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 90,296,280 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/06/28 لغایت تاریخ 1402/07/11 و شماره حساب‌های بانک پاسارگاد شعبه پارسیان جهت واریز وجوه تعیین شده است.

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیيت مدیره امید

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی هدف نوین نگر) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/04/17 هیيت مدیرة شرکت امید مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 15,200,000,000,000 ریال به مبلغ 25,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور توسعه عملیات و افزایش حجم تعهدات به منظور بهینه نمودن ساختار سرمایه ارايه می‌گردد. انجام افزایش سرمایة یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

انعقاد قرارداد مهم فپنتا

قرارداد تولید و فروش کویل تیوبینگ (کلاف لوله مغزی) تحت برند سپنتا و با لوگوی سپنتا و جهاددانشگاهی تهران در تاریخ 27/6/1402 منعقد گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه پارسیان

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه پارسیان از مبلغ 13,000,000,000,000 ریال به مبلغ 16,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1402/06/27 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارايه می‌گردد. انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.

برگزاری مزایده وزمین

شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ (سهامی خاص) به نمایندگی از بانک ایران زمین در نظر دارد ملک بانک ایران زمین را از طریق مزایده عمومی و به روش نقدی یا با اعطای تسهیلات در تاریخ 19/7/1402 به فروش رساند.

عملکرد 12 ماهه قمرو

شرکت قمرو در 12 ماه منتهی به 31/4/1402؛ سود خالص هر سهم 1,347 ریال که نسبت به مدت مشابه 6 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 69 درصدی 2,695,386 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,693,827 میلیون ریال رسید.

  • اخبار مهم کدال هر روز راس ساعت 18 منتشر خواهد شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد