افزایش سرمایه کدام نمادها در کدال منتشر شد؟| افزایش سرمایه نماد تازه وارد فرابورس

افزایش سرمایه کدام نمادها در کدال منتشر شد؟| افزایش سرمایه نماد تازه وارد فرابورس

افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان افزایش سرمایه نماد تازه عرضه اولیه شده نیز به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.

به گزارش نبض بورس، امروز و روز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزيیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه عالیس

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت بهار رز عالیس چناران از مبلغ 2,500,100 ریال به مبلغ 3,000,120 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت که در تاریخ 1402/03/08 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام تفارس

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/02/10 با توجه به افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از مبلغ 5,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 10,000,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,000,000 میلیون ریال) مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1402/03/06 لغایت تاریخ 1402/05/03 تعیین شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه کماسه

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/02/11 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تامین ماسه ریخته گری از مبلغ 1,846,874,000,000 ریال به مبلغ 3,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت‌های مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و استفاده از معافیت مالی ناشی از افزایش سرمایه ارايه گردید.

تصمیمات هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرنگی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/02/23 و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1401/05/23 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین، مورخ 1402/03/07 موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه غچین

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین از مبلغ 2,140,000,000,000 ریال به مبلغ 5,477,591,075,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت که در تاریخ 1402/03/06 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

زمان تشکیل جلسه هیيت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه وپاسار

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-036 مورخ 1402/03/03 و باستناد مصوبە مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1400/10/19، جلسە هیيت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک پاسارگاد از مبلغ 272,969,000 میلیون ریال به مبلغ 322,969,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 50,000,000 میلیون ریال) در روز چهار شنبه مورخ 1402/03/17 برگزار خواهد گردید.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تنوین

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه نوین از مبلغ 24,500,000,000,000 ریال به مبلغ 42,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود انباشته به منظور به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت و تامین مالی منابع مورد نیاز مشتریان و همچنین حفظ و افزایش سهم بازار که در تاریخ 1402/03/06 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیيت مدیره در خصوص افزایش سرمایه سمگا

گزارش توجیهی هیيت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران از مبلغ 10,000,000,000,000 ریال به مبلغ 15,000,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت که در تاریخ 1402/03/06 به تصویب هیيت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده امین

پیرو افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه امین از مبلغ 11,000,000,000,000 ریال به مبلغ 18,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارايه می‌گردد.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه دعبید

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1402/02/19 هیيت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت داروسازی دکتر عبیدی از مبلغ 13,500,000,000,000 ریال به مبلغ 25,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و برخورداری از معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و فرابورسی موضوع قانون بودجه سال 1402 ارايه گردید.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد