نقاط حادثه‌خیز کاهش یافت

نقاط حادثه‌خیز کاهش یافت

مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در همراهی با وزارت راه و شهرسازی، باعث ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و کاهش آمار تصادف‌ها در مناطق نفت‌خیز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، صنعت نفت همواره تلاش کرده است همسو با ایفای مسيولیت اجتماعی خود در استان‌های نفت‌خیز به‌ویژه بوشهر و خوزستان، مشارکت در طرح‌های عام‌المنفعه را دوچندان کند تا افزون بر توسعه و تثبیت صنعت نفت در مناطق نفت‌خیز، شرایط زندگی جوامع محلی و بومی را بهبود دهد.

یکی از راهکارهای بهبود این شرایط، تسهیل حمل‌ونقل در جاده‌هاست که بیشتر جاده‌هایی با نقاط حادثه‌خیز هستند که عامل تصادف‌های منجر به تلفات انسانی می‌شوند. به همین منظور مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران در همراهی با وزارت راه و شهرسازی، کمر به رفع این معضل بست که این همکاری و مشارکت باعث ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و کاهش آمار تصادف‌ها در مناطق نفت‌خیز شده است.

شرکت ملی نفت ایران با هدف ایفای نقش مسيولیت اجتماعی خود در حوزه راهسازی در خوزستان، مشارکت و همکاری در بیش از 185 پروژه را مدنظر قرار داده است که از این تعداد، 116 تکلیف در حال اجراست و 69 تکلیف تکمیل شده است.

این شرکت همچنین بهسازی و احداث 260 کیلومتر راه اصلی و روستایی را در برنامه و اولویت خود قرار داده است که 46 کیلومتر راه اصلی و 66 کیلومتر راه روستایی تکمیل و بهره‌برداری شده و 95 کیلومتر راه اصلی و 53 کیلومتر راه روستایی هم در دست اجرا است.

شایان ذکر است با اولویت قرار دادن بهسازی این راه‌ها، 39 نقطه حادثه‌خیز راه اصلی و 16 نقطه حادثه‌خیز راه روستایی، ایمن‌سازی شده که کاهش 25 درصدی آمار تصادف و تلفات انسانی، همچنین کاهش 8 درصدی مصرف سوخت را در این جاده‌ها به همراه داشته است.

همچنین شرکت ملی نفت ایران همسو با ایفای نقش مسيولیت اجتماعی خود در حوزه راهسازی در استان بوشهر، مشارکت و همکاری در بیش از 49 پروژه را مدنظر قرار داده که از این تعداد، 34 تکلیف در حال اجراست و 15 تکلیف تکمیل شده است.

این مشارکت به تکمیل و بهسازی و احداث 41 کیلومتر راه اصلی و 19 کیلومتر راه روستایی، همچنین کاهش 50 درصدی آمار تصادف‌ها و تلفات انسانی و کاهش 5 درصدی مصرف سوخت منجر شده است.

شرکت ملی نفت ایران همچنین بهسازی و احداث 63 کیلومتر راه اصلی و 9 کیلومتر راه روستایی را در حال اجرا دارد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد