شروع ثبت نام سهام عدالت برای جاماندگان | جاماندگان سهام عدالت سود می گیرند؟ | تخصیص10 میلیون تومان سهام عدالت رایگان به این افراد به دستور ريیسی

شروع ثبت نام سهام عدالت برای جاماندگان | جاماندگان سهام عدالت سود می گیرند؟ | تخصیص10 میلیون تومان سهام عدالت رایگان به این افراد به دستور ريیسی

با توجه به سخنان مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بسیاری از دارندگان سهام عدالت سود چند میلیونی دریافت خواهند کرد. او...
با توجه به سخنان مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بسیاری از دارندگان سهام عدالت سود چند میلیونی دریافت خواهند کرد. او...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد