کاهش نامتناسب نرخ بیکاری در تابستان/ رشد گپ بیکاری زنان و مردان + نمودار

کاهش نامتناسب نرخ بیکاری در تابستان/ رشد گپ بیکاری زنان و مردان + نمودار

اقتصاد کلاناقتصادنیوز نوشت: بررسی نرخ بیکاری تابستان امسال نشان از سه اتفاق مهم داشته است. در مهم ترین آن ها افت نرخ بیکاری ضمن رکورد کمترین کاهش اما در مقایسه با نرخ مشارکت ریزش کمتری داشته است. نکته مهم دیگر در این اشتغال این فصل افت کشاورزی و رشد خدمات در اشتغال بوده است.

نرخ بیکاری در تابستان امسال نزولی شده است. روند کاهشی نرخ بیکاری در ایران به گونه ای بوده که این شاخص هم ارزش با پاییز سال قبل برابر با 8.9 درصد قرارگرفته است.

دربررسی نرخ بیکاری تابستان امسال به طور کلی سه موضوع مهم به چشم می خورد که حاکی از اتفاقات بازار کار در این مقطع بوده است.

نکته اول؛ کاهش نامتناسب نرخ بیکاری در تابستان

بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری 8.9 درصدی تابستان، کمترین میزان این شاخص در مقایسه تابستانی 18 سال گذشته بوده اما برخی این کاهش را بیشتر مربوط به افت قابل توجه مشارکت اقتصادی دراین بازه زمانی می دانند.

طبق بررسی ها نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از مرز 47.7 درصد در تابستان سال 1384 با 6.7 واحد درصد افت به 41 درصد تنزل پیدا کرده است.

این در حالی است که در این مدت نرخ بیکاری تابستان از مرز 11.1 درصد با افتی 2.2 واحد درصد مواجه شده و پس از 18 سال به 8.9 درصد رسیده است. به این معنا که افت نرخ مشارکت اقتصادی در این بازه زمانی به مراتب بیشتر از کاهش نرخ بیکاری بوده است.

درنهایت ضمن نکته مثبت رکوردزنی نرخ بیکاری در کشور اما افت کمتر آن در مقایسه با نرخ مشارکت اقتصادی هنوز یک موضوع منفی در اقتصاد تلقی می شود.

اما نکته مهم دیگر بررسی سه شاخه مهم در وضعیت اشتغال کشور است. داده های مرکز آمار نشان میدهد رشد بخش اشتغال در خدمات در ادامه کاهش ثبت شده در بخش کشاورزی بوده است.

نکته دوم: رشد خدمات؛ افت کشاورزی در اشتغال تابستان 1401

طبق داده های مرکز آمار در تابستان 1401، سهم اشتغال کشور به طور کلی برابر با 37.3 درصد بوده و از سال قبل خود تنها 0.1 واحد درصد بالاتر آمده است.

بررسی سه شاخه مهم اقتصادی در این مقطع نشاندهنده آن است که در تابستان 1401، این رقم در بخش صنعت ( یکی از مهم ترین بخش های تاثیرگذار در اقتصاد ایران در سال جاری) تغییری را نسبت به سال قبل نداشته و در مرز 33.8 درصد ثابت مانده است. این در حالی است که در دو بخش دیگر تغییرات قابل توجهی ثبت شده است.

درهمین رابطه در دومین فصل سال 1401 سهم اشتغال در بخش کشاورزی معادل با 15.8 درصد بوده و 1.6 واحد درصد افت را نسبت به تابستان سال قبل ثبت کرده است.

در مقابل اما سهم اشتغال تابستان امسال در بخش خدمات برابر با 50.4 درصد بوده که نسبت به سال گذشته دقیقا 1.6 واحد درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر ضمن ثبات نرخ اشتغال در بخش صنعت اما این اتفاق در بخش خدمات و کشاورزی معکوس یکدیگر رخ داده است. به این معنا که هر چقدر ازسهم اشتغال بخش کشاورزی کم شده به سمت خدمات افزوده شده است.

اما سومین نکته مهم در خصوص تغییرات نرخ های بیکاری به تفکیک جنسیت است. طبق آمارها نرخ بیکاری زنان در کشور به مراتب بیشتر از مردان بوده اما گپ نرخ بیکاری در تابستان امسال افزایش داشته است.

سوم: رشد گپ بیکاری زنان و مردان در تابستان 1401

در سه ماهه دوم سال جاری نرخ بیکاری مردان برابر با 7.3 درصد بوده و در مقابل این شاخص در بخش زنان معادل با 17.2 درصد ثبت شده است.

به عبارت دیگر اکنون بیکاری زنان در کشور 9.9 واحد درصد بالاتر از مردان است. این در حالی است این اختلاف در سال گذشته برابر با 9.6 واحد درصد ثبت شده بود. این درحالی است که در هر دو سمت مردان و زنان نرخ بیکاری کمتر شده است. بنابراین داده های مرکز آمار نشان می دهد در سال جاری افت نرخ بیکاری در مردان بیشتر از زنان بوده که موجب شده گپ بیکاری میان این دو گروه بالاتر رود.

بیشتر بخوانید:

  • راغفر: مدیریت اقتصادی پس از جنگ به سرمایه‌داری رفاقتی تبدیل شد/ فرصت‌های انحصار و شبه انحصار را به رفقا دادند
  • ایران با ابرتورم روبروست/گام بعدی دولت در زمین اقتصاد چیست؟

217 35

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد