آبریز مرزی غرب و کرخه پربارش‌ترین حوضه آبریز کشور

آبریز مرزی غرب و کرخه پربارش‌ترین حوضه آبریز کشور

در هفته جاری حوضه‌های آبریز مرزی غرب و کرخه پربارش‌ترین و حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین 0.1 میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای 1.7 میلی‌متر کم باران‌ترین حوضه درجه یک کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب در گزارشی اعلام کرد: برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش از 100 تا 150 میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه 1 کشور، حوضه خلیج‌فارس و دریای عمان و حوضه دریاچه ارومیه به ترتیب با مقدار میانگین 28.9 و 33.3 میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای 137.6 و 109.7 میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های کشور در هفته جاری خواهند بود. همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین 0.1 میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای 1.7 میلی‌متر کم باران ترین حوضه درجه 1 کشور است.

بنا بر این گزارش از میان حوضه‌های درجه 2 کشور، حوضه‌های مرزی غرب و کرخه به ترتیب با متوسط بارش 77.5 و 61.4 میلی‌متر و بیشینه بارش 128.4 و 130.4 میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.
از میان استان‌های کشور، استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و چهارمحال بختیاری با بارش تجمعی معادل 100 تا 150 میلی‌متر در هفته جاری پربارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد