متروکه حساب شدن خودروهای متوقف در گمرکات پس از صدور اخطاریه

متروکه حساب شدن خودروهای متوقف در گمرکات پس از صدور اخطاریه

گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد که خودروهای متوقف در گمرکات پس از صدور اخطاریه متروکه حساب می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که چنانچه مالکان خودروهای وارداتی، ظرف مهلت قانونی نسبت به خروج خودروهای ورود موقت و متوقف شده از گمرکات اقدام نکنند، گمرکات موظفند پس از صدور اخطاریه برابر با ماده 24 قانون گمرکی در اقدامات مقتضی را انجام دهند.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 99/702210 گمرک ایران، موضوع عدم اعمال مقررات متروکه در خصوص خودروهای سواری که به جهت شرایط کرونا و مسدود بودن مرزها در گمرکات اجرایی کشور متوقف می‌باشند در پاسخ به استعلامات برخی گمرکات اجرایی و با توجه به بازگشایی مرزها و سهولت تردد اشخاص و خودروهای سواری، مقتضی است دستور فرمايید در خصوص خودروهای ورود موقت شده نیز ضمن صدور اخطاریه موضوع ماده 54 آيین نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای مالک خودرو / شرکت حمل مندرج در اسناد تسلیمی، چنانچه ظرف مهلت قانونی نسبت به خروج خودرو اقدام ننمایند برابر ماده (24) قانون گمرکی تشریفات لازم به عمل آورند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد