اخبار مهم کدال دوشنبه 16 آبان 1401 | برای کدام شرکت ها مجوز افزایش سرمایه صادر شد؟

اخبار مهم کدال دوشنبه 16 آبان 1401 | برای کدام شرکت ها مجوز افزایش سرمایه صادر شد؟

امروز دوشنبه 16 آبان 1401 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش نبض بورس،امروز دوشنبه 16 آبان 1401 اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.

عملکرد 6 ماهه کتوکا

شرکت کتوکا در 6 ماه منتهی به 1401.6.31؛ سود خالص هر سهم 389 ریال که نسبت به مدت مشابه 17 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 24 درصدی 733,306 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 440,112 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه خشرق

شرکت خشرق در 6 ماه منتهی به 1401.6.31؛ سود خالص هر سهم 14 ریال که نسبت به مدت مشابه 30 درصد کاهش داشته است. سود ناخالص با افزایش 78 درصدی 644,306 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 8,615 میلیون ریال رسید.

صدور مجوز افزایش سرمایه وکبهمن

اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384) تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت وکبهمن (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. افزایش سرمایه در تاریخ 16/8/1401 به مبلغ 5,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی صادر شد. انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

صدور مجوز افزایش سرمایه حبندر

اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384) تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت حبندر (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. افزایش سرمایه در تاریخ 16/8/1401 به مبلغ 300,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و خرید اسپیلیت بارج صادر شد. شروع پذیره نویسی حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

صدور مجوز افزایش سرمایه دسبحان

اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384) تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت دسبحان (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. افزایش سرمایه در تاریخ 1401/8/16 به مبلغ 1,200,000,000,000 ریال از محل سود انباشته بابت ساخت انبار مواد اولیه و محصول صادر شد. انجام افزایش سرمایه، حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سامان

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با مورخ 1401/08/08 از کلیه سهامداران، وکیل یا قايم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی شرکت سامان که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1401/08/28 در استان تهران، شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی تلاش واقع در خیایان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

انعقاد قرارداد مهم غاذر

شرکت غاذر با استفاده از خطوط مختلف تولیدی محصولاتی نظیر سویا، غلات (جو پرک و جو پوست کنده)، ادویه، سبزی خشک، پودر آب پنیر، شیر خشک، رب، محصولات آردی نیمه آماده و بسیاری محصولات دیگر با برند آسان به بازار عرضه می‌نماید، لذا جهت تکمیل سبد محصولات خود در نظر دارد به تولید کالا‌های اساسی، چون قند، شکر، روغن صنف و صنعت و خانوار از طریق برون سپاری اقدام نماید و در راستاری تولید و بسته بندی قند و شکر به انعقاد قرارداد با شرکت تصفیه خانه قند ورامین در تاریخ 16/8/1401 اقدام نموده است و همچنین مذاکرات لازم در خصوص تولید و بسته بندی روغن در حال پیگیری می‌باشد.

عملکرد 6 ماهه سپیدار

شرکت سپیدار در 6 ماه منتهی به 1401.6.31؛ سود خالص هر سهم 1,244 ریال که نسبت به مدت مشابه 44 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 64 درصدی 838,761 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 870,684 میلیون ریال رسید.

عملکرد 6 ماهه غپینو

شرکت غپینو در 6 ماه منتهی به 1401.6.31؛ سود خالص هر سهم 234 ریال که نسبت به مدت مشابه 277 درصد افزایش داشته است. سود ناخالص با افزایش 373 درصدی 4,298,389 میلیون ریال می‌باشد. سود خالص این شرکت به 2,109,961 میلیون ریال رسید.

پرداخت سود نقدی قمرو

برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت قمرو منتهی به سال مالی 31/4/1401 بدین صورت است: سود سهامداران حقیقی سجامی در تاریخ 15/4/1402 از طریق سامانه سجام و غیرسجامی آن‌ها از تاریخ 1402.4.22 با مراجعه به کلیه شعب بانک صادرات سراسر کشور و با ارايه کارت ملی و کد سهامداری و سود صندوق‌های سرمایه گذاری و سبدگردان‌های سجامی در تاریخ 15/4/1402 از طریق سامانه سجام و غیرسجامی آن‌ها از تاریخ 22/4/1402 با ارايه درخواست کتبی، آگهی تغییرات و اعلام شماره شبای بانکی متعلق به شخص حقوقی پرداخت خواهد شد و سود سهامداران حقوقی سجامی در تاریخ 15/4/1402 از طریق سامانه سجام و غیرسجامی آن‌ها از تاریخ 22/4/1402، 1402 با ارايه درخواست کتبی، آگهی تغییرات و اعلام شماره شبای بانکی متعلق به شخص حقوقی پرداخت خواهد شد.

پرداخت سود نقدی وپاسار

برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت وپاسار منتهی به سال مالی پایان اسفند 1400 بدین صورت است: سود سهامداران حقیقی و حقوقی سجامی در تاریخ 25/8/1401 از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد. سایر سهامداران غیرسجامی با مراجعه به هر یک از شعبه‌های بانک پاسارگاد در سراسر کشور قابل پرداخت است.

اتفاقی هشدار‌آمیز و جدی برای تورم در کشور روسیه و چین به دنبال دور زدن سويیفت ایران چگونه از تله فقر فرار کرد و به دام درآمد متوسط افتاد؟ بیشترین افزایش قیمت آبان برای گوجه فرنگی و پیاز / تورم روغن علیرغم بیشترین افزایش قیمت سالانه، در آب... آخرین وضعیت قیمت طلای جهانی تورم نقطه به نقطه 43.2درصدی تولید در تابستان / کشاورزی صدرنشین تورم تولید تسهیل در روند صدور مجوز کسب و کار بدون مراجعه حضوری حجم پایه پولی به حدود 713 هزار میلیارد تومان رسید سایه سنگین ابهام بر بازار نفت/ سقوط بی‌سابقه تقاضا... تسهیلات آنی بانک شهر بدون حضور در شعبه اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز شرط مهم افزایش قیمت طلا چیست؟ بحران خاموشی در اتریش غذا را جیره بندی کرد اجاره‌های میلیاردی برای آپارتمان‌های نقلی! میانگین هزینه سرسام‌آور برای سفر به قطر اجاره های میلیاردی برای آپارتمان های نقلی شمال تهران ! اعلام شرایط مشارکت در بورس بین الملل مناطق آزاد سه بانک چک الکترونیک خود را رونمایی کرده اند قیمت خودرو چقدر بالا رفت؟ / لیست جدید را اینجا بب... وضعیت سبد سهام عدالت امروز چهارشنبه 9 آذرماه 1401 آماده عرضه این خودروهای جدید در بورس باشید + اسامی ريیس بانک مرکزی: وضعیت ارزی ما خوب است تغییر تعطیلات در کشور کلید خورد؟ آخرین جزییات از ادامه پرداخت یارانه نقدی / دریافت کالابرگ اختیاری یا اجباری؟ خودروهای وارداتی به مزایده گذاشته خواهد شد ريیس بانک مرکزی: وضعیت ارزی ما خوب است افزایش صادرات غیر نفتی در 7 ماه نخست سال شاید اکنون بهترین فرصت برای خرید بیت‌کوین باشد! فردا؛ سفر ريیس جمهور به کردستان استفاده از ظرفیت ابزار‌های مالی بانک مرکزی یک ضرورت است مصوبات جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد کاهش حقوق گمرکی کالا‌های مشمول از 4 به یک درصد مسکو و پکن در حال توسعه تسویه حساب‌ ها بدون سويیفت حراج جدید اوراق مالی اسلامی بانک مرکزی در هفته آینده رکود در منطقه یورو شدیدتر خواهد شد استفاده از کالابرگ اختیاری شد؛ می خواهید استفاده کنید نخواستید معادل ریالیش را برداشت کنید کالابرگ؛ وعده‌ای در میان اظهارات ضد و نقیض مسيولان / ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس: کالابرگ به امسال نمی... تنها جایی که ريیسی اول شد! آهن الات ساختمانی تغییر قیمت داد رشد سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعتی در بوشهر رکورد زد رشد بی‌رمق بورس در آخرین روز هفته قیمت روغن موتور در بازار چند؟ وزیر نیرو با ريیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد تغییر قیمت لاستیک خودرو در بازار + جدول 4 مصوبه جدید برای رفع موانع تولید ابلاغ شد قیمت طلا، سکه و ارز امروز 9 آذرماه/ قیمت سکه پیش رفت نوسازی بافت تاریخی اولویت دولت دست به یکی شدن چین و روسیه برای دور زدن سويیفت آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن در این 16 استان استفاده مناسب از شیشه در نمای داخلی و خارجی ساختم...