اقتصاد جهانی به کدام سو می‌رود؟

اقتصاد جهانی به کدام سو می‌رود؟

از هر 10 اقتصاددان 6 نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، از هر 10 اقتصاددان 6 نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود.

از هر 10 نفر 9 نفر معتقدند که عوامل ژيوپلیتیک باعث ایجاد نوسانات اقتصادی در سال آینده می‌شود.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد