پیش بینی بورس دوشنبه 25 اردیبهشت 1402/مواظب عرضه در معاملات باشید

پیش بینی بورس دوشنبه 25 اردیبهشت 1402/مواظب عرضه در معاملات باشید

تنها مورد هشدار بازار می‌تواند عرضه در اواسط معاملات دوشنبه باشد که در صورت حفظ آن و عدم برگشت به بالا، زنگ خطر مهمی برای عدم توان برای صعود است.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به رفتار معاملاتی یکشنبه و شکل گیری یک تقاضای مناسب در بازار مسیر پیش رویی که برای بازار می‌توان انتظار داشت ادامه حرکت به سمت صعود است هرچند انتظار حرکتی بازار در اوایل زمان معاملات از سمت مثبت و پس از آن در میانه بازار با یک شیب عرضه‌ای خواهد بود که می‌تواند حجم مناسب معاملات برای دوشنبه بازار رقم بزند و به احتمال بالایی پس از آن دوباره به سمت تقاضای مساعدتر خواهد رفت.

فراقی افزود: کلید این نوسان هم می‌تواند بسیاری از سهم‌های بزرگ باشند که با رفتار حرکتی سینوسی در روز آتی بتواند در پایان روز کاری یک روز سبز را برای شاخص‌های بازار ثبت کند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: تنها مورد ترسناک و هشدار بازار می‌تواند میانه این حرکت سینوسی باشد که در صورت حفظ آن و عدم برگشت به بالا در روز کاری دوشنبه می‌تواند زنگ خطر مهمی برای عدم توان و ادامه دار بودن مسیر حرکتی بازار باشد.