پول بلوکه شده ایران واریز شد

پول بلوکه شده ایران واریز شد

توضیحات ريیس کل بانک مرکزی در مورد آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی
توضیحات ريیس کل بانک مرکزی در مورد آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد