حباب قیمت کوییک ترکید!

حباب قیمت کوییک ترکید!

در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده می‌کنید.

اقتصاد 100: در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک صفر را در بازار مشاهده می‌کنید.

قیمت کوییک در بازار آزاد ریزش سنگینی را ثبت کرده است. بر اساس کاهش قیمت خودرو ، قیمت کوییک اس از فروردین ماه تا به امروز از 440 میلیون به 345 میلیون تومان رسیده است و 95 میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت کوییک اتوماتیک پلاس صفر 1401 نیز از 520 میلیون به 400 میلیون رسیده است و 120 میلیون کاهش پیدا کرده است. قیمت کوییک آر نیز در مدت گفته شده از 450 به 335 میلیون رسیده است و 115 میلیون کاهش را ثبت کرده است.

دنده ای S 1402| سایپا صفر (کارخانه) 268,808,000
SR دنده ای 1402| سایپا صفر (کارخانه) 270,587,000
دنده ای S 1402| سایپا صفر 345,000,000
R پلاس اتوماتیک 1402| سایپا صفر(کارخانه) 338,484,000
R پلاس اتوماتیک 1402| سایپا صفر 415,000,000
R پلاس اتوماتیک 1401| سایپا صفر 400,000,000
اتوماتیک پلاس 1402| سایپا صفر 400,000,000
اتوماتیک پلاس 1402| سایپا صفر (کارخانه) 327,087,000
دنده ای R 1402| سایپا صفر (کارخانه) 255,999,000
دنده ای R 1402| سایپا صفر 335,000,000
دنده ای R 1400| سایپا صفر 315,000,000

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد