40 درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند

40 درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند

در حال حاضر 938 هزار و 461 نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند که سهم آنها از کل بیکاران کشور در حدود 40 درصد است که نسبت به سال 1400 افت 0.3 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به کل سال 1401 که از سوی مرکز آمار ایران ارايه شده نشان می‌دهد که 938 هزار و 461 نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در سال گذشته، 12.9 درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند که نسبت به سال 1400 کاهش 0.7 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین 451 هزار و 336 نفر از این جمعیت را مردان و 487 هزار و 125 نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان 8.9 درصد و گروه زنان 21.9 درصد است.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در سال 1400 نسبت به سال 1401، معادل 0.8 درصد و در گروه زنان 0.9 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

40 درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر 2 میلیون و 348 هزار و 957 نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که 40 درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در سال 1400 معادل 40.3 درصد بود.

البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم 0.9 درصد افزایش داشته و از 25.8 درصد در سال 1400 به 26.7 درصد در سال 1401 رسیده است.

تعداد کل بیکاران کشور (15 ساله و بیشتر) 2 میلیون و 348 هزار و 957 نفر
تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار 938 هزار و 461 نفر
تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار زن 451 هزار و 336 نفر
تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار مرد 487 هزار و 125 نفر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد