دغدغه‌های اصلی مردم در این روزها چیست؟

دغدغه‌های اصلی مردم در این روزها چیست؟

بر اساس یک نظرسنجی، مردم شهر تهران «مسکن» را با بیش از 25 درصد اتفاق آرا، مهم‌ترین اولویت و دغدغه اقتصادی خود و...

مرکز افکارسنجی سرمایه در جدیدترین نظرسنجی خود به سراغ بررسی اولویت‌های اقتصادی جامعه رفت و در اولین بخش این پیمایش، اولویت‌های اقتصادی که مردم شهر تهران با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند را استخراج کرده است.

این نظرسنجی در مهر ماه 1402 از 384 نفر ساکن شهر تهران که 58.1 درصد آنان عضو خانواده 3 الی 4 نفره، 26.3 درصد خانواده یک الی 2 نفره، 13.9 درصد خانواده 5 الی 6 نفره و 1.7 درصد خانواده 6 نفره و بیشتر بودند، انجام شد.

بیش از 23 درصد پاسخگویان در خانواده‌ای زندگی می‌کردند که درآمد ماهیانه‌ای بین 11 تا 15 میلیون داشت. 21.2 درصد عضو خانواده‌ای با درآمد 6 تا 10 میلیون و 21 درصد نیز عضو خانواده‌ای با درآمد 16 تا 20 میلیون بودند. بیش از 17 درصد نیز، درآمد خانواده خود را بیش از 25 میلیون تومان در ماه اظهار کردند.

همچنین بیش از 40 درصد از پاسخگویان شغل خود را آزاد عنوان کرده و به ترتیب 21، 16.4 و 10.8 درصد از پاسخگویان، کارمند بخش خصوصی، کارمند بخش دولتی و بازنشسته بودند.

اولین سوال نظرسنجی نشان داد تامین مسکن با بیش از 25 درصد آرا، مهم‌ترین دغدغه و اولویت اقتصادی خانوارهای شهر تهران است. همچنین حقوق و دستمزد با 15.2 درصد، تورم عمومی با 13.4 درصد، هزینه‌های درمانی با حدود 9 درصد و مقابله با مفاسد اقتصادی، و رانت با 6.5 درصد، به ترتیب در اولویت اقتصادی دوم تا پنجم مردم تهران بودند.

در این نظرسنجی مردم شهر تهران اعلام کردند به ترتیب تامین برنج، گوشت قرمز و نان با 31.6، 29.8 و 12.7 درصد، بیشترین اولویت و اهمیت را در سبد غذایی آنان از جهت تنظیم بازار و کنترل و نظارت بر قیمت دارد.

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد