کدال‌نگر 19خرداد1400 / داروسازی فارابی 538تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

کدال‌نگر 19خرداد1400 / داروسازی فارابی 538تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. ذوب روی اصفهان بازارگردانی می‌شود. «ثنور» سهام فروخت.

اقتصادآنلاینهانا پاکمند؛کدال‌نگر 19 خرداد 1400 به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.

افزایش سرمایه

«شبندر»: مجمع شرکت پالایش نفت بندرعباس با افزایش سرمایه 368درصدی این شرکت از محل سود انباشته، اندوخته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت نمود.

«ومهان»:  هیات مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان افزایش سرمایه 200درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.

اطلاعیه‌ها

«وشمال»: شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال اعلام نمود  هفت باب از آپارتمان های واقع در نازی آباد بصورت مجزا یا یکجا بر اساس قیمت کارشناسی رسمی را به مزایده می‌گذارد.

«ذوب»: نماد ذوب روی اصفهان از تاریخ 22 خرداد ماه بازارگردانی می‌شود.

«اتکام»: شرکت بیمه اتکایی امین اعلام نمود در بیمه نامه کنسرسیومی پالایشگاه تهران (به راهبری بیمه ایران) به میزان دو درصد بصورت قبولی اختیاری و 1.5درصد به صورت قبولی قراردادی (به راهبری بیمه مرکزی ج. ا. ا)، مشارکت دارد. با توجه به برخورداری این شرکت از پوشش قرارداد اتکایی مازاد خسارت، حداکثر سهم نگهداری در خسارت فوق (درمجموع قبولیهای اختیاری و قراردادی ) 400000یورو می باشد که با توجه به برخورداری این شرکت از ذخایر خسارت معوق (با در نظر گرفتن IBNR 35 %)، اثر سود و زیانی آن برای این شرکت قابل توجه نخواهد بود.

«وبشهر»: شرکت  توسعه صنایع بهشهر اعلام داشت با توجه به موافقت سهامدار عمده با تغییر زمان افزایش سرمایه به بعد از مجمع سالیانه و اضافه شدن افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای، هیات مدیره نیز تغییر برنامه مزبور را مورد تایید قرار داد و مقرر شد طرح توجیهی لازم تهیه گردد. همچنین با توجه به اطلاع رسانی انجام شده در سامانه کدال در مورد افزایش سرمایه 3250میلیارد ریالی از محل سود انباشته و لزوم اطلاع رسانی به سهامداران در مورد تغییر برنامه مزبور، مقرر شد اطلاع رسانی لازم در این خصوص در سامانه کدال صورت پذیرد.

«شغدیر»:  شرکت پتروشیمی غدیر به ازای هر سهم 1000تومان سود تقسیم کرد.

«ثنور»: شرکت  سرمایه گذاری کوه نور از فروش سهام  شرکت سازه و بنای دشت توس و شناسایی 52میلیارد تومان سود خبر داد. همچنین این شرکت اعلام نمود قرارداد به عنوان مشارکت در ساخت پروژه کوثر در قالب شرکت سازه و بنای دشت توس تعریف گردیده است به گونه ای که سهامداران فعلی شرکت مذکور 65% از سهام خود را بابت تامین منابع مورد نیاز ساخت توسط طرف های دوم به ایشان منتقل می‌نمایند. ارزش روز پروژه در حال فعلی با توجه به کارشناسی انجام شده حدود 600میلیارد تومان و هزینه ساخت و اجرای آن حدود 1100میلیارد تومان برآورد گردیده است .

«شپنا»: شرکت پالایش نفت اصفهان اعلام نمود سهام نفت سپاهان را خریداری نموده و درصد مالکیت در این شرکت به 17.31درصد رسیده است.

«فرآور»: مجمع شرکت فرآوری مواد معدنی ایران 50 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.

«شگویا»: شرکت پتروشیمی تندگویان اعلام داشت براساس دادنامه  هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغی به وکیل ، ابطال تصویب نامه شماره /24023ت 56179هـ  هیات وزیران و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1398.12.29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، صورت پذیرفته است.

«شفن»: شرکت پتروشیمی فن آوران اعلام داشت، شرکت پتروشیمی فن آوران مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت و براساس ماده 16 قانون فوق الذکر به رای صادره از هیات هم عرض حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر استان خوزستان ابلاغ گردیده بود به شرح ذیل اعتراض نمود: 1- بموجب بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 13 قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اصلاحات بعدی ، این شرکت مشمول معافیت مالیاتی 20 ساله می باشد. 2- پس از بروز اختلاف بین شرکت و اداره مالیاتی ماهشهر ، موضوع مطابق با قانون به هیات تجدید نظر اداره کل مالیاتی استان خوزستان ارجاع شد که این شرکت را محق به استفاده از معافیت مذکور دانسته است. 3- با اعتراض امور مالیاتی به حکم مذکور ، پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع شد که شورای مزبور رای تجدید نظر را نقض و به هیات هم عرض ارسال نمود که هیات هم عرض نیز با تاسی از استدلال شورای عالی مالیاتی ، این شرکت را محق به استفاده از معافیت ندانست سپس برگ مالیات قطعی تهیه و ابلاغ نمود. 4-با توجه به مراتب ذکر شده و با عنایت به حق مکتسبه این شرکت ( معافیت 20 ساله) دادخواست نقض رای هیات تجدید نظر مالیاتی هم عرض را از دیوان عدالت اداری درخواست گردید . 5- سرانجام دیوان عدالت پس از رسیدگی به پرونده این شرکت ، ابطال رای مذکور را بشرح پیوست اعلام و استفاده از معافیت 20 ساله را حق شرکت پتروشیمی فن آوران دانست.

«آریا»: پلیمر آریا ساسول اعلام داشت، بر اساس دادنامه شماره 140009970905810290 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 ه‍ مورخ 1398/02/31 هیات وزیران و بخشنامه شماره 200/98/16 مورخ 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌گردیدند، از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

«نوری»: شرکت  پتروشیمی نوری اعلام نمود موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1389.12.29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند،ابطال گردیده است. با توجه به رای مذکور، به نظر می رسد این شرکت که قبل از قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ 1389.12.29 معاف بوده، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ولیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی شهرستان عسلویه می باشد.

«مبین»: شرکت مبین انرژی خلیج فارس اعلام نمود بموجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه هیات محترم وزیران و بخشنامه  سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن صرفا" آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 1398.12.29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، ابطال گردیده است.

«غشوکو»: شرکت شوکو پارس اعلام نمود عدم انجام تعهدات قراردادی منجمله عدم تحویل   شش دانگ پلاک ثبتی شماره 656 و 829 از فرعی 28 از اصلی جمعا به متراژ به مساحت 52860متر مربع واقع در بخش 14 قزوین  در زمان توافق شده خبر داد.

«بوعلی»: شرکت  پتروشیمی بوعلی سینا در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مالیاتی شفاف سازی نمود.

«دفارا»: مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی فارابی با حضور حداکثر سهامداران برگزار شد. این شرکت 5389ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.

گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی

«فولاد»: شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 21536میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 12450 میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد. مبلغ فروش این شرکت در مدت دو  ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 178درصد رشد داشته است.

«خپارس»: شرکت پارس خودرو در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 649میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ 215میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد.

«خساپا»: شرکت سایپا در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 4127میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ 1929میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت دو ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 157درصد رشد داشته است.

«خودرو»: شرکت ایران خودرو در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود 6621میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 2148میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت دو ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 268درصد رشد داشته است.

بورس امروز 18 فروردین / افت 10 هزار واحدی شاخص کل

بورس امروز 18 فروردین / افت 10 هزار واحدی شاخص کل

در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس با بیش از 10 هزار واحد افت به عدد یک میلیون و 249 هزار واحدی رسید و شاخص کل...

Borna.news/
پیش‌بینی بورس امروز 14 فروردین 1400 / بازار سهام امروز منفی است؟

پیش‌بینی بورس امروز 14 فروردین 1400 / بازار سهام امروز منفی است؟

در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار سهام، شاخص کل بیش از 8/5 هزار واحد ریزش کرد و کانال یک میلیون و 300 هزار واحد را از دست داد. بازار سهام امروز چگونه پیش می‌رود؟

TejaratNews.com/

پیش‌بینی بورس امروز 15 فروردین / روند منفی بورس ادامه‌دار است؟

پیش‌بینی بورس امروز 21 فروردین 1400

پیش‌بینی بورس امروز 21 فروردین 1400

در پایان معاملات روز چهارشنبه بازار سهام، شاخص کل با افتی 0٫86 درصدی سطح یک میلیون و 250 هزار واحدی را از دست داد. بازار امروز چگونه پیش می‌رود؟

TejaratNews.com/

پیش‌بینی بورس امروز 24 فروردین 1400

پیش‌بینی بورس امروز 25 فروردین 1400

پیش‌بینی بورس امروز 22 فروردین 1400

بورس امروز 14 فروردین ماه / افت 11 هزار واحدی شاخص کل

بورس امروز 14 فروردین ماه / افت 11 هزار واحدی شاخص کل

در پایان معاملات امروز شاخص کل با افت بیش از 11 هزار واحدی به رقم یک میلیون و 282 هزار واحدی رسید.

Borna.news/

پیش‌بینی بورس امروز اول اردیبهشت 1400

پیش‌بینی بورس امروز 16 فروردین 1400

پیش‌بینی بورس امروز 16 فروردین 1400

در پایان معاملات دیروز بازار سهام، شاخص کل بورس افت یک درصدی و شاخص کل هم‌وزن افت 0٫27 درصد داشت. برای بازار سهام امروز چه پیش‌بینی‌هایی می‌شود؟

TejaratNews.com/
حاشیه‌های بورس امروز 28 فروردین / خروج 490 میلیارد تومان نقدینگی توسط حقوقی‌ها

حاشیه‌های بورس امروز 28 فروردین / خروج 490 میلیارد تومان نقدینگی ت...

بازار سهام در پایان معاملات امروز (شنبه) با نزول 9 هزار واحدی همراه بود و تعداد زیادی از نمادها در صف فروش قفل بودند. همچنین حقوقی‌ها فعالیت‌های خود را در بازار نزولی ادامه دادند.

TejaratNews.com/

پیش‌بینی بورس امروز 29 فروردین 1400

پیش‌بینی بورس امروز 28 فروردین 1400

کدال نگر 10خرداد1400 / مجوز افزایش سرمایه 1441درصدی کرازی صادر شد

کدال نگر 10خرداد1400 / مجوز افزایش سرمایه 1441درصدی کرازی صادر شد

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. تامین سرمایه بانک ملت اوراق خرید دین منتشر می کند. انعقاد دو...

EghtesadOnline.com/
پیش‌گشایش بورس امروز 25 فروردین / شاخص‌سازها شاخص را مثبت می‌کنند؟

پیش‌گشایش بورس امروز 25 فروردین / شاخص‌سازها شاخص را مثبت می‌کنند؟

بازار سهام در جریان معاملات دیروز با رشد نسبتا خوبی همراه بود اما در آغاز معاملات امروز علاوه بر افزایش عرضه در تعداد زیادی از نمادها، تقاضا در تعدادی از نمادهای شاخص‌ساز افزایش داشته است.

TejaratNews.com/
اگر روحانی نبود| کاهش 50 درصدی تقاضای عرضه اولیه در بورس/ از سود 300 درصدی تا صف فروش پس از یک هفته صاحبان املاک چقدر ضرر می‌کنند؟ / قطع یارانه فشار بیشتر روی مستاجران منابع ارزی سال‌های تحریم کجا خرج شد؟/ واردات مرغ شاخدار و سنگ‌پا! افزایش 15 تا 20درصدی کنسرو ماهی از تیرماه پاسخ وزیر اقتصاد به برخی اظهار نظرهای بورسی در مناظرات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ارزش سبد سهام عدالت امروز 24 خرداد چقدر شد؟ تاکید نماینده مجلس بر نقش موثر سایپا در رونق تولید کشور ماجرای آزادسازی قیمت خودرو چه شد؟ تورم سويیس بالاخره مثبت شد! پیش‌بینی قیمت طلا فردا 25 خرداد / احتمال کاهش قیمت طلا وجود دارد؟ یک اسباب کشی لاکچری/تاس گمشده شطرنج اقتصاد ایران رشد سنگین رمزارزها در معاملات امروز/ بیت کوین 12 درصد بالا رفت پیش‌بینی بورس 25 خرداد / نقدینگی جدید به بازار باید تزریق شود اعلام نتایج فروش فوق‌العاده محصولات سایپا + لیست برندگان سود 271 ریالی هر سهم "وتوس" چرا امروز بیت کوین و ارزهای مجازی مثبت شدند؟ "وسفارس" از محل واگذاری سهام درآمد نداشت قیمت هر متر آپارتمان در شیراز چقدر است؟ / قصرالدشت 33 میلیون تومان لوفت‌هانزا پرواز‌هایش به ایران را افزایش می‌دهد جلوگیری از رانت با عرضه کالاها در بورس دستگیری بیش از هزار نفر در چین به اتهام پولشویی با ارز دیجیتال قیمت لحظه‌ای دلار و یورو در بازار + قیمت انواع سکه | افزایش قیمت دلار در نیمه دوم بازار/ نگاه معامله... بازدید ريیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور از پالایشگاه ایرانول افزایش قیمت بنزین تصمیم حاکمیتی بود پیش‌فروش بندر جاسک تکذیب شد هکر‌ها سراغ رمزارز مونورو رفتند احتمال کمبود برنج خارجی در کشور صدای مجمع "غکورش" به گوش می رسد زنگ مجمع "شفن" به صدا درآمد خدمتی نوین از بانک اقتصادنوین/ سامانه «نما چک» راه‌اندازی شد صندوق پیشتاز کارگزاری مفید در رتبه اول صندوق‌های سهامی بازار سرمایه "خمحور" در دوم تیرماه به مجمع می‌رود واکنش زنگنه به صحبت‌های کاندیدا‌ درباره قرارداد کرسنت بورس امروز 24 خرداد چگونه تمام شد؟ رشد پنج درصدی شستا در سومین روز معاملاتی هفته / شستا به صف خرید نشست سهامداران پارس خودرو بخوانند (24خرداد) / خپارس برای دومین روز متوالی صعودی شد شاخص بورس با رشد حدود 9 هزار واحدی مثبت شد سهامداران شپنا توجه کنند (24خرداد) / ادامه رشد شپنا با صف خرید 40میلیونی قراردادهای اجاره تمدید می‌شوند؟ ارزش سهام عدالت من (24خردادماه) بورس امروز 24 خرداد ماه / رشد 8 هزار واحدی شاخص کل یک هفته با بازارهای جهانی رشد 8 هزار و 991 واحدی شاخص بورس تهران/ ارزش معاملات دو بازار به 24 هزار میلیارد تومان نزدیک شد بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی(24خرداد) / ورود پول 55میلیاردی حقیقی ها به فرآورده های نفتی با حض... رفع موانع صادرات کالاها از بورس کالا ضروری است شاخص کل 8 هزار و 991 واحد رشد کرد نمای پایانی بورس (24خرداد1400) / شاخص کل با رشد حدود 9هزار واحدی به معاملات پایان داد امروز، شاخص با رشد 8 هزار واحدی به کار خود پایان داد اهدای جایزه مسيولیت اجتماعی و انتشارات به فولاد هرمزگان در شیراز با چه قیمتی می‌توان خانه‌دار شد؟

در حال بارگیری...