شریک "ثبهساز" مشخص شد

شریک "ثبهساز" مشخص شد

شرکت بهساز کاشانه تهران از نتایج برگزاری مناقصه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت بهساز کاشانه تهران از نتایج برگزاری مناقصه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مناقصه مناقصه مشارکت در ساخت پروژه نورافشار بر روی دو قطعه زمین (تجمیع شده) واقع در شهر تهران به نشانی شهر تهران خیابان باهنر (نیاوران) خیابان شهید پورابتهاج خیابان شهید شفیعی خیابان نورافشار یکم پلاک 18 برگزار و برنده مشخص شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد