بازار گوشت در شوک / قیمت جدید اعلام شد

بازار گوشت در شوک / قیمت جدید اعلام شد

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی با نسبت کاهش 18 درصدی مواجه شده است.

در این گزارش ضمن تحلیل وضعیت عرضه گوشت قرمز در بازار، به بررسی قیمت گوشت در بازار می پردازیم.

در دی 1402، عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور با ماه مشابه سال 1401 مقایسه شده و نتایج نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور با نسبت کاهش 18 درصدی کاهش یافته است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی سال جاری منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی 1402 جمعا 33٬510 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 18٬226 تن، 54٫4 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 11٬881 تن، بز و بزغاله با 2٬266 تن، و سایر انواع دام با 1٬137 تن، به‌ترتیب 35٫4 درصد، 6٫8 درصد و 3٫4 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی 1402 با ماه مشابه سال 1401 نشان‌دهنده کاهش 18 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در دی 1402 نسبت به ماه مشابه سال 1401 برای گوسفند و بره 29 درصد، برای بز و بزغاله 19 درصد، برای گاو و گوساله 12 درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش 14 درصد کاهش، و برای شتر و بچه‌شتر 93 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی 1402 نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود 9 درصد کاهش داشته است.

قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ 20 بهمن 1402 اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی 1 کیلوگرم 344 هزار تومان است.

قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در بسته 1گیلوگرم 410 هزار تومان است برای خرید ران گوسفندی هم باید 390 هزار تومان پرداخت کنید.

قايم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اینکه مشکلی در تامین گوشت نداریم، گفت: بنابر برنامه ریزی صورت گرفته واردات گوشت قرمز به طور منظم در حال انجام است.

علیرضا پیمان پاک افزود: روزانه 200 تا 250 تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله در حال توزیع است تا از این طریق کمبود داخل کشور تامین شود.

پیمان پاک از کاهش قیمت گوشت داخلی خبر داد و گفت: نرخ گوشت تولید داخل طی هفته های اخیر به سبب توزیع گوشت وارداتی کاهش معناداری داشته است.

چه عواملی باعث کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها می شود؟

عواملی که ممکن است باعث کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی شده باشند، می‌تواند عبارت باشد از:

کنترل و محدودیت تولید: ممکن است کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی به دلیل تنظیمات و محدودیت‌هایی در فرآیند تولید و کشتار دام‌ها باشد. مثلا، به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا، مقرر شده است که حجم تولید گوشت قرمز را کاهش دهند.

محدودیت‌های قانونی و بهداشتی: ممکن است وجود محدودیت‌ها و مقررات قانونی و بهداشتی در کشتارگاه‌های رسمی باعث کاهش عرضه گوشت قرمز شده باشد. مثلا، اجرای مقررات سختگیرانه‌تر در مورد بهداشت و کیفیت گوشت می‌تواند به کاهش تعداد دام‌های قابل استفاده برای تولید گوشت منجر شود.

بحران بیماری‌های دامی: در صورت وقوع بحران بیماری‌های دامی، مانند شیوع بیماری هم‌جواری، مرغوبیت گوشت قرمز و اعتماد عمومی به صنعت دامپروری کاهش می‌یابد. در نتیجه، کشتارگاه‌ها ممکن است به منظور حفظ سلامت عمومی، تولید و عرضه گوشت قرمز را کاهش دهند.

تغییر در الگوی مصرف: الگوی مصرف مردم ممکن است تغییر کند و تمایل به مصرف گوشت قرمز را کاهش دهد. عواملی مانند توجه به سلامت، افزایش مصرف سایر منابع پروتيینی مثل ماهی یا سبزیجات، یا تغییر در سلیقه مردم می‌تواند باعث کاهش عرضه گوشت قرمز شود.

عوامل اقتصادی: عوامل اقتصادی مانند تورم، افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی‌های اقتصادی می‌تواند تولید و عرضه گوشت قرمز را کاهش دهد. در صورتی که هزینه‌های تولید و نگهداری دام‌ها افزایش یابد، کشتارگاه‌ها ممکن است تعداد دام‌های کشتار شده را کاهش دهند و در نتیجه عرضه گوشت قرمز کاهش می‌یابد.

مهم است به طور دقیق علت کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌عواملی که ممکن است به کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی منجر شده باشند، عبارتند از:

کاهش تعداد دام: اگر تعداد دام‌های موجود در کشتارگاه‌های رسمی کاهش یابد، عرضه گوشت قرمز نیز کاهش خواهد داشت. عواملی مانند کاهش تعداد دام‌های پرورشی، افزایش هزینه‌های نگهداری دام‌ها و مشکلات مرتبط با بیماری‌های دامی می‌توانند منجر به کاهش عرضه گوشت قرمز شوند.

محدودیت‌های قانونی و بهداشتی: برخی محدودیت‌ها و مقررات قانونی و بهداشتی ممکن است تولید و عرضه گوشت قرمز را در کشتارگاه‌های رسمی محدود کنند. این محدودیت‌ها ممکن است شامل الزامات بهداشتی سختگیرانه، محدودیت‌های مربوط به واکسیناسیون دام‌ها و مقررات مربوط به کنترل بیماری‌های دامی باشند.

تقاضا و عرضه: تغییر در الگوی مصرف و تقاضا می‌تواند نیز به کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی منجر شود. اگر تقاضا برای گوشت قرمز کاهش یابد یا افراد به دلایل بهداشتی یا اقتصادی به سمت مصرف سایر منابع پروتيینی مانند ماهی یا مرغ متمایل شوند، کشتارگاه‌ها ممکن است تعداد دام‌های کشتار شده را کاهش دهند.

نوسانات قیمت و اقتصادی: نوسانات قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید و عوامل اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز می‌توانند نیز تاثیرگذار باشند. در شرایطی که هزینه‌های تولید گوشت قرمز افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند، کشتارگاه‌ها ممکن است تولید کمتری داشته باشند و عرضه گوشت قرمز کاهش یابد.

مهم است توجه داشت که دلایل کاهش عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی ممکن است متنوع باشند و به عوامل خاص و شرایط محلی بستگی داشته باشد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد