افزایش تولید 4 برابری تنها در چهار ماه

افزایش تولید 4 برابری تنها در چهار ماه

امین شکری پور، معاون برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شرکت ایران خودرو دیزل در حاشیه نشست خبری ایران خودرو دیزل با اصحاب رسانه بیان کرد: یکی از چالش‌های ما در سال 99 بعد از آمدن مدیریت جدید، نبود نقدینگی و چالش تامین مواد اولیه بود که تا آخر سال 99 به همت مدیریت جدید این مسايل حل شد و هم اکنون ایران خودرو دیزل با افزودن خطوط جدید تولید، توانایی دستیابی به تولید 18 هزار دستگاه در سال را دارد.
امین شکری پور، معاون برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شرکت ایران خودرو دیزل در حاشیه نشست خبری ایران خودرو دیزل با اصحاب رسانه بیان کرد: یکی از چالش‌های ما در سال 99 بعد از آمدن مدیریت جدید، نبود نقدینگی و چالش تامین مواد اولیه بود که تا آخر سال 99 به همت مدیریت جدید این مسايل حل شد و هم اکنون ایران خودرو دیزل با افزودن خطوط جدید تولید، توانایی دستیابی به تولید 18 هزار دستگاه در سال را دارد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد