ارزش بازار "خبهمن" به بیشتر از 25 هزار میلیارد تومان رسید

ارزش بازار "خبهمن" به بیشتر از 25 هزار میلیارد تومان رسید

گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه شرکت گروه بهمن در کدال منتشر شد.

بورس‌نیوز:

شرکت گروه بهمن با سرمایه ثبت شده 13 هزار و 465 میلیاردتومانی و ارزش بازار 31 هزار و 290 میلیاردتومانی، گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال جاری خود را در سامانه کدال منتشر کرد؛ سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی گروه بهمن در اردیبهشت‌ماه مربوط به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های خارج از بورس بود.

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری گروه بهمن در این دوره ماهانه برابر با 14 هزار و 078 میلیارد تومان بوده است؛ "خبهمن" بیشترین سرمایه‌گذاری خود را در شرکت‌هایی انجام داد که در خارج از بازار سرمایه حضور داشتند. میزان سرمایه‌گذاری گروه بهمن در شرکت‌های خارج از بورس برابر با 9 هزار و 823 و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 4 هزار و 255 میلیارد تومان بود. عمده سرمایه‌گذاری "خبهمن" در اردیبهشت‌ماه مربوط به بخش‌های سرمایه‌گذاری و خودرو ساخت قطعات بوده است.

گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه 1402 (سال مالی منتهی به اسفندماه 1402) در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر 25 هزار و 570 میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد 501 درصدی را به همراه داشت، لازم به ذکر است که ارزش بازار پرتفوی بورسی گروه بهمن در این دوره یک‌ماهه از مبلغ 21 هزار و 887 میلیارد تومان به مبلغ 25 هزار 570 میلیارد تومان رسید که نسبت به ارزش بازار ماه گذشته 17 درصد افزایش را به دنبال داشت. همچنین نسبت به دوره مشابه سال گذشته 106 درصد رشد را به خود دید.

پایان مطلب

آخرین اخبار بورس و اقتصاد