این دو نماد امروز معامله نمی شوند! | نماد قندی افشای ب خورد!

این دو نماد امروز معامله نمی شوند! | نماد قندی افشای ب خورد!

امروز سه شنبه 23 اسفند ماه 1401 در حالی بورس کار خود را آغاز خواهد کرد که 12 نماد بنا به افشای اطلاعات بااهمیت متوقف می‌باشند. همچنین یک نماد نیز باید کارگزار ناظر را تعیین کنند.

به گزارش نبض بورس، امروز سه شنبه 23 اسفند ماه 1401 در حالی بورس کار خود را آغاز خواهد کرد که نماد‌های حپارسا، دسینا، رنیک، غگرجی، فسوژ، شملی، دالبر، تملت و قثابت به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب با یک ساعت تاخیر معاملات خود را آغاز خواهند کرد.

همچنین نماد وشهر نیز به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب حداکثر تا دو روز معاملاتش متوقف خواهد بود.

نمادهای خعمرا افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف داشت و روز معاملاتی بعد بازگشایی خواهند شد. نماد کسرا افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف داشت روز معاملاتی بعد بازگشایی خواهد شد.

سهامداران کاریز نیز طی اطلاعیه ای به تعیین کارگزار ناظر فراخوانده شدند.

بتهران هم از تغییر حجم مبنا خبر داد.

آبین مشمول رفع گره معاملاتی شد.

نطرین از بازارگردانی خبر داد.

گلدیرا طی اطلاعیه زیر از محدودیت حجمی گفت:

محدودیت حجمی (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی شرکت صنایع گلدیران در نماد معاملاتی (گلدیرا) از امروز سه‌شنبه مورخ 1401/12/23 به میزان 100،000 سهم تعیین می‌گردد.

خبنیان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

با توجه به مکاتبه سهامدار عمده مبنی بر انجام اقدامات مقتضی تا تاریخ 1402/02/01، حجم مبنای نماد معاملاتی شرکت بنیان دیزل (خبنیان) از امروز سه‌شنبه مورخ 1401/12/23 تا تاریخ 1402/02/01 مطابق روال عادی در بازار پایه محاسبه می گردد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد