تحلیل تکنیکال فاراک 15 اسفند 1401

تحلیل تکنیکال فاراک 15 اسفند 1401

امروز قصد داریم تا به بررسی روند سهم فاراک به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی سهم فاراک در روزهای آینده بورس است.

به گزارش نبض بورس، تحلیلگر: یاور صالحی | امروز قصد داریم تا به بررسی سهام فاراک به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد فاراک در روزهای آینده بورس است.

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش فاراک نیست و صرفا یک تحلیل و پیش بینی می باشد.

تحلیل تکنیکال فاراک 15 اسفند 1401

در نمودار تعدیل شده، فاراک پس از ثبت قله تاریخی 808 تومان در تیر 1399 حرکت نزولی خود را آغاز کرده و پس از ثبت کف و سقف‌های پایینتر تا قیمت 104 تومان پایین آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود فاراک حرکت نزولی خود را در قالب کانال نزولی انجام داده است. فاراک پس از ثبت کف قیمتی 104 تومان در آبان 1401 حرکت صعودی خود را آغاز کرده و با عبور از سقف کانال نزولی و پولبک به این سطح به حرکت صعودی خود ادامه داده است.
در سناریو‌های موجود، در سناریو اول فاراک به سطح مقاومت استاتیک خود در محدوده 190 تومان برخورد کرده و انتظار می‌رود نسبت به این سطح واکنش اصلاحی داشته باشد. بر این اساس مناطق حمایتی را می‌توان محدوده‌های 160 تومان (ریسک متوسط برای ورود) و 140 تومان (کم ریسک برای ورود) در نظر گرفت. در صورت برگشت قیمت از مناطق حمایتی ذکر شده اهداف قیمتی را می‌توان سطوح مقاومتی استاتیک حوالی قیمت‌های 230 تومان و 300 تومان در نظر گرفت. بر اساس سناریو دوم فاراک می‌تواند تا سطح 230 تومان به رشد خود ادامه داده و از این سطح به اصلاح بپرداز. سطوح مقاومتی مشخص شده در برگشت قیمت می‌توانند نقش حمایتی را برای سهم بازی کنند.