سهم هر ایرانی از بودجه بخش‌های مختلف در 1401

سهم هر ایرانی از بودجه بخش‌های مختلف در 1401

با وجود بحران‌ها و مشکلات بسیار زیاد در حوزه محیط زیست، دولت در لایحه بودجه سال آینده تنها 2 هزار میلیارد تومان بودجه به محیط زیست تخصیص داده است که سهم هر فرد از این رقم، تنها 25 هزار تومان است.

تجارت نیوز: با وجود بحران‌ها و مشکلات بسیار زیاد در حوزه محیط زیست، دولت در لایحه بودجه سال آینده تنها 2 هزار میلیارد تومان بودجه به محیط زیست تخصیص داده است که سهم هر فرد از این رقم، تنها 25 هزار تومان است.

رقم کل بودجه سال آینده 3 هزار و 361 هزار میلیارد تومان است. با احتساب جمعیت 85 میلیون نفری ایران، سهم هر فرد از رقم کل بودجه کشور 42 میلیون و 700 هزار تومان است.

دولت پیش‌بینی کرده 315 هزار میلیارد تومان نفت صادر کند. سهم هر فرد از این میزان صادرات نفتی، 3 میلیون و 700 هزار تومان است.

از طرف دیگر، سهم هر فرد از بودجه آموزش، 2٫2 میلیون تومان، از بودجه سالامت 1٫5 میلیون تومان و از بودجه رفاهی و امنیتی 2٫3 میلیون تومان است.

سهم هر فرد از بودجه بخش‌های مختلف را در تصویر زیر ببینید:

local_offerبرچسب‌ها: