ثبت نام وام فوری فرزندآوری آغاز شد | وام فوری دولتی با شرایط جدید برای این افراد

ثبت نام وام فوری فرزندآوری آغاز شد | وام فوری دولتی با شرایط جدید برای این افراد

طبق قانون بودجه 1402، وام فوری فرزندآوری به ازای فرزند اول 30 میلیون تومان، به ازای فرزند دوم 60 میلیون تومان، به ازای...
طبق قانون بودجه 1402، وام فوری فرزندآوری به ازای فرزند اول 30 میلیون تومان، به ازای فرزند دوم 60 میلیون تومان، به ازای...

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد