تنها یک صندوق‌کالایی بازدهی مثبت ثبت کرد!

تنها یک صندوق‌کالایی بازدهی مثبت ثبت کرد!

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط عملکرد متعادلی داشتند اما صندوق‌های کالایی...

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ در بین صندوق‌های سهامی بهترین بازدهی متعلق به صندوق مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه بود که با ثبت بازدهی 1.31 درصدی توانست عملکرد خوبی از خود برجای بگذارد.

در بین صندوق‌های مختلط نیز صندوق مشترک نیکی گستران با ثبت بازدهی 1.2 درصدی بهترین بازدهی را ثبت کرد.

در بین صندوق‌های کالایی اما تنها صندوق توسعه صادرات با ثبت بازدهی 0.07 درصدی توانست عملکرد مثبتی را در این دسته از صندوق‌ها ثبت کند.

نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری:

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی:

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط:

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت:

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا:

آخرین اخبار بورس و اقتصاد