آلمان، ایرانی پسند شد

آلمان، ایرانی پسند شد

قیمت تولیدکننده آلمان در ماه اکتبر با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

قیمت تولیدکننده آلمان در ماه اکتبر با کاهش چشمگیری مواجه شده است چنانچه اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرد که قیمت‌های تولیدکننده آلمان مطابق با انتظارات در ماه اکتبر کاهش پیدا کرده و پس از کاهش رکورد در ماه سپتامبر به روند نزولی خود ادامه داد.

در مقایسه با اکتبر 2022، قیمت‌ها 11 درصد کاهش یافت که همچنین انتظارات تحلیلگران مورد نظر رویترز بود. این دفتر کاهش 27.9 درصدی سالانه قیمت انرژی را دلیل اصلی کاهش قیمت تولیدکننده عنوان کرد.

طبق گزارش رویترز، در مقایسه با ماه سپتامبر، قیمت تولیدکننده 0.1 درصد کاهش یافت.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد