نماگرهای بورس این هفته به کدام سو خواهند رفت؟

نماگرهای بورس این هفته به کدام سو خواهند رفت؟

ارزش کل معاملات خرد دردادوستدهای چهارشنبه گذشته 26 مهر ماه با 530 میلیارد تومان افزایش به 3 هزارو 717 میلیارد تومان رسید. این نشان می دهد ارزش معاملات خرد نسبت به روز سه شنبه 16.6 درصد رشد کرده است.

به گزارش همشهری، با وجود رشد ارزش معاملات، نگاهی دقیق تربه ارقام معاملات چهارشنبه گذشته نشان می دهد که بخش زیادی از رشد ارزش معاملات ناشی از حمایت سهامداران حقوقی از بازار سهام بوده است.

در واقع سهامی که توسط سهامداران حقیقی فروخته شد توسط سهامداران حقوقی خریداری شد و همین عامل منجر به رشد ارزش مبادلات شده است. طبق این اطلاعات در چهارشنبه هفته گذشته سهامداران حقیقی بیش از 712 میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند که همه این سهام توسط سهامداران حقوقی خریداری شد.

مجموعه این ارقام نشان می دهد که شتاب خروج پول از سوی سهامداران حقیقی نه فقط کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. به طور طبیعی رشد شاخص های بورس مستلزم افزایش معاملات سهامداران حقیقی است.

در چنین شرایطی و با توجه به افزایش ریسک های ژيوپلوتیک، سرکوب قیمت دلار و سیاست های انقباضی به نظر نمی رسد نقدینگی تمایلی برای ورود به بازار سهام داشته باشد و برآورد می شود شاخص کل  بورس در هفته جاری نیز شرایطی مشابه هفته گذشته داشته باشد و فعلا نمی توان نسبت به رشد شاخص های بورس امیدوار بود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد