کدام نماد‌ها هفته آینده مجمع برگزار می‌کنند؟ | برگزاری مجامع غول های بورسی و نمادهای شاخص ساز

کدام نماد‌ها هفته آینده مجمع برگزار می‌کنند؟ | برگزاری مجامع غول های بورسی و نمادهای شاخص ساز

در این گزارش می‌خواهیم به جزییات مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی در هفته آینده بپردازیم. کدام شرکت‌ها مجمع فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و سالیانه برگزار می‌کنند؟

به گزارش نبض بورس، شرکت‌هایی که در جدول زیر آمده است درتاریخ 29 مهرماه تا 4 آبان ماه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده‌‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیيت‌مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند

شنبه 29 مهرماهمجمع عمومی عادی سالیانه

نیان، وآیند، کهمدا، بمیلا، شستا، وبصادر

مجمع عمومی فوق العاده

نیان: انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

وآیند: انتخاب اعضای هیيت‌مدیره

کهمدا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

دروز: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

افق: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

شستا: تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

گوهران: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

وبصادر: انتخاب اعضای هیيت‌مدیره

یکشنبه 30 مهرماهمجمع عمومی عادی سالیانه

فارس، تپمپی، استقلال، غچین، آینده

مجمع عمومی فوق العاده

استقلال: انتخاب اعضای هیيت‌مدیره

آینده: استماع گزارش هیيت مدیره و بازرس قانونی. - تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

دوشنبه 1 آبان ماهمجمع عمومی عادی سالیانه

آلومینا، خفناور، شپلی

مجمع عمومی فوق العاده

آلومینا: انتخاب نماینده مجمع عمومی در هیيت ترک تشریفات مناقصات

شپلی: انتخاب اعضای هیيت‌مدیره - تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه - تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

چهارشنبه 3 آبان ماهمجمع عمومی عادی سالیانه

ومدیر، بیوتیک

مجمع عمومی فوق العاده

بیوتیک: انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

قشهد: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

پنجشنبه 4 آبان ماهمجمع عمومی فوق العاده

ویسا: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

آخرین اخبار بورس و اقتصاد