ببینید | افشاگری فرشاد مومنی درباره دعوای 260 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس همسو!

ببینید | افشاگری فرشاد مومنی درباره دعوای 260 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس همسو!

کافه خبرفرشاد مومنی گفت: تمام بسترهای نهادی در بودجه 1401 ضد اشتغال تدوین شد اما دولت مدعی بود می‌خواهد با 260 هزار میلیارد تومان در حوزه اشتغال کولاک کند.
دریافت 10 MB

این اقتصاددان به این مساله اشاره کرد که اشتغال متغیر سیستمی است و هر ارز و ریالی ، حتی در صورت تخصیص به نام اشتغال به کام چیزی دیگر خواهد بود .
به گفته وی وی تا ماه هشت سال گذشته میزان تخصیص بودجه اشتغال بود که همین امر دعوای دولت و مجلس همسو را سبب شد .

256

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد