کدام نماد‌ها امروز مجمع برگزار می‌کنند؟ | شبندر به مجمع می رود

کدام نماد‌ها امروز مجمع برگزار می‌کنند؟ | شبندر به مجمع می رود

امروز مجمع 21 شرکت برگزار می‌گردد، از جمله نماد شبندر جهت تصویب صورت‌های مالی، همراه برای افزایش سرمایه و مجمع پارس برای تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود برگزار می‌گردد و همچنین نماد لازما و خعمرا 2 مجمع برگزار می‌کنند.

به گزارش نبض بورس، امروز مورخه 27 تیرماه 1400 مجمع 21 شرکت بورسی و فرابورسی برگزار می‌شود که اکثر این مجامع جهت تصویب صورت‌های مالی است و 3 شرکت جهت تصمیم گیری افزایش سرمایه مجمع برگزار میکنند.

مجمع عمومی لسرما جهت تصویب صورت‌های مالی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع سرما آفرین ایران در ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، خیابان خرمشهر، پلاک 194 جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

خعمرا 2 مجمع برگزار می‌کند

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه و عمران شهرستان نايین در ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان اصفهان، شهر نایین به آدرس نایین -کیلومتر دو جاده نایین به اصفهان جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار میگردد و جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در همان مکان جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار میگردد.

مجمع عمومی پارس جهت تقسیم سود  

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پارس در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، ساختمان شماره 38، طبقه همکف، سالن همایش‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 و تقسیم سود قابل تخصیص برگزار می‌گردد

مجمع عمومی عادی سالیانه وپاسار

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک پاسارگاد ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان میرداماد پلاک 430 ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

مجمع عمومی عادی سالیانه خرینگ

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رینگ سازی مشهد  در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان خراسان رضوی، شهر مشهد به آدرس در محل شرکت واقع در: مشهد، دهستان طوس، روستای منزل آباد (کیلومتر 8 بزرگراه آسیایی)، خیابان آزادی 155 - شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار میگردد

لازما 3 مجمع همزمان دارد

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس مرکز یاس واقع در تهران - خیابان مطهری - خیابان قايم مقام فراهانی - خیابان خدری - پلاک 31 جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار میگردد و همچنین جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ در همان مکان جهت انتخاب اعضای هیيت‌مدیره برگزار می‌شود و مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 12:00 روز یکشنبه به منظور تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت برگزار می‌گردد

همراه افزایش سرمایه دارد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارتباطات سیار ایران ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-پلاک 1/106 - ساختمان ستاره ونک جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار میگردد

خزامیا مجمع برگزار می‌کند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زامیاد در ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس سالن همایش شهید سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در تهران - کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار میگردد

پشاهن مجمع برگزار می‌کند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی پلاستیک شاهین  در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس کیلومتریک بزرگراه آیت الله سعیدی پلاک 469 جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

ونیرو و برگزاری مجمع 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیرو  در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک 6 مرکز همایش‌ها و ساختمان سازمان مدیریت صنعتی جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

قچار و تصویب صورت‌های مالی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان چهارمحال و بختیاری، شهر شهرکرد به آدرس کیلومتر 12 جاده هفشجان به شهرکرد- کارخانه فرآورده‌های غذایی وقند چهارمحال جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

مجمع عمومی کبافق جهت تصویب صورت‌های مالی

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معادن بافق در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان قايم مقام فراهانی خیابان هشتم پلاک 13 جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

مجمع عمومی دفارا جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی فارابی در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر کرج به آدرس کارخانجات داروپخش، واقع در کیلومتر 18 اتوبان کرج خیابان داروپخش جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار میگردد

غبهنوش مجمع دارد 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهنوش ایراندر ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشگری) - خیابان شهید محمود پوری - پلاک 5 جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار میگردد

مجمع عمومی سباقر برگزار می‌گردد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان باقران  در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان خراسان جنوبی، شهر اسدیه به آدرس شهرستان درمیان، کیلومتر 34 جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل 73,کارخانه سیمان باقران جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

شبندر مجمع برگزار می‌کند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش نفت بندرعباس  در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان هرمزگان، شهر بندرعباس به آدرس کیلومتر 20 جاده اسکله شهید رجایی، شرکت پالایش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

مجمع عمومی عادی سالیانه شفارس

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع شیمیایی فارس در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان فارس، شهر زرقان به آدرس استان فارس، شهرستان زرقان، بلوار پاسداران، خیابان کارگر، پلاک یک جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

 غنوش مجمع برگزار می‌کند

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوش مازندران ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی نبش کوچه نصرتی سالن لاله مسجد جامع بقیه الله جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

مارون جهت تصویب صورت‌های مالی مجمع برگزار می‌کند

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس مرکز همایش‌های بین المللی نیایش واقع در سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم پلاک 12 جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد

مجمع عمومی نوبت دوم خریخت

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  صنایع ریخته گری ایران (خریخت) در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)، کیلومتر 16، سالن همایش شرکت بهمن موتور جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار میگردد.

مجمع عمومی عادی شگامرن

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران- الوند- خیابان سی و یکم- خیابان زاگرس -پلاک 19 – ساختمان زاگرس جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 برگزار می‌گردد.

بیشتر بخوانید:

  • گزارش بورس امروز یکشنبه 27 تیر 1400
  • عرضه اولیه وهامون چقدر نقدینگی می خواهد؟ + عکس
  • افزایش دوج کوین با توییت تمسخرآمیز ایلان ماسک
  • در مجمع شاروم چه گذشت؟ | آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟

 

کدام شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه می‌دهند؟

کدام شرکت‌های بورسی افزایش سرمایه می‌دهند؟

روز گذشته اطلاعیه‌هایی در وبسایت کدال در خصوص افزایش سرمایه نمادهای بورسی منتشر شده است. برخی از این اطلاعیه‌ها مربوط به صدور مجوز افزایش سرمایه بوده و برخی دیگر هم از پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی...

NabzeBourse.ir/
سه اطلاعیه‌ای که برای افزایش سرمایه روی کدال رفت | افزایش سرمایه 31 درصدی حکشتی

سه اطلاعیه‌ای که برای افزایش سرمایه روی کدال رفت | افزایش سرمایه 3...

امروز 4 خرداد 1400 اطلاعیه‌های افزایش سرمایه سه شرکت بر روی سایت کدال قرار گرفت.

NabzeBourse.ir/

مجامع بورسی امروز 24 تیر 1400 | کدام شرکت ها جهت افزایش سرمایه مجمع برگزار می‌کنند؟

رکورد افزایش سرمایه تاریخ بورس می‌شکند / افزایش سرمایه 1200 درصدی شستا

رکورد افزایش سرمایه تاریخ بورس می‌شکند / افزایش سرمایه 1200 درصدی ...

مدیر عامل «شستا» از افزایش سرمایه 1200 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داد.

TejaratNews.com/

جزییات افزایش سرمایه پنج شرکت بورسی | افزایش سرمایه سنگین وفتخار

تقسیم سود 135 ریالی در مجمع "کاما"

جزيیات افزایش سرمایه سه نماد/ افزایش سرمایه 516 درصدی یک نماد معدنی

جزيیات افزایش سرمایه سه نماد/ افزایش سرمایه 516 درصدی یک نماد معدن...

امروز 27 اردیبهشت 1400 اطلاعیه‌های افزایش سرمایه سه شرکت بر روی سایت کدال قرار گرفت. یکی از نماد‌های معدنی از افزایش سرمایه 516 درصدی خود خبر داد.

NabzeBourse.ir/
شبندر کی بازگشایی می شود؟ | سهام جایزه شبندر چه شد؟

شبندر کی بازگشایی می شود؟ | سهام جایزه شبندر چه شد؟

شرکت نفت بندر عباس (شبندر) از 12 خرداد ماه امسال به علت تصمیمات مجمع عادی فوق‌العاده و برای تصمیم‌گیری درباره افزایش سرمایه 368 درصدی بسته شد. این نماد کی بازگشایی می شود؟

NabzeBourse.ir/
اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه 83 درصدی

اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه 83 درصدی

اظهارنظر حسابرس «شپنا» در خصوص افزایش سرمایه 83 درصدی

BourseNews.ir/
خبر خوب برای سهامداران شستا | افزایش سرمایه در راه است؟

خبر خوب برای سهامداران شستا | افزایش سرمایه در راه است؟

محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت که در تاریخ 26 اسفندماه برگزار شده بود در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفته بود که تا دو ماه دیگر گزارشات آن نهایی خواهد...

NabzeBourse.ir/
کدام نمادها در انتظار افزایش سرمایه هستند؟

کدام نمادها در انتظار افزایش سرمایه هستند؟

بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده نمادهای دفارا، بکاب، خفولا و بانک قرض‌الحسنه رسالت تایید شد.

TejaratNews.com/

کدام نمادهای بورسی افزایش سرمایه دادند؟ / سرمایه حکشتی 31 درصد بیشتر شد

افزایش سرمایه کدام نمادها تایید شد؟ / آخرین خبر از افزایش سرمایه ذوب آهن

افزایش سرمایه کدام نمادها تایید شد؟ / آخرین خبر از افزایش سرمایه ذ...

نمادهای شرکت‌های ذوب آهن اصفهان، سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و مجتمع صنعتی آرتاویل تایر در انتظار افزایش سرمایه هستند.

TejaratNews.com/
تلیسه چقدر سود توزیع کرد؟ | آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارد؟

تلیسه چقدر سود توزیع کرد؟ | آیا شرکت برنامه‌ای برای افزایش سرمایه ...

مدیرعامل شرکت در مجمع در پاسخ به این پرسش که چرا از سهم حمایت نمی شود؟ گفت: به گفته مدیرعامل برخی مواقع عدم خرید نوعی حمایت محسوب می‌شود. شرکت تلاش خود را برای حمایت سهم انجام می‌دهد.

NabzeBourse.ir/
قیمت سکه در بازار امروز سهام عدالت نیم میلیونی در نزدیکی 12 میلیون تومانی بورس در هفته دوم مرداد چگونه گذشت؟ / شاخص کل یک پله رشد کرد روی خوش بورس به سهامداران در هفته دوم مردادماه سیمان 40 هزار تومانی کجاست؟ سهام فملی | سیگنال خرید در فملی صادر شد؟ سودسازی مستمر بانک اقتصاد نوین/ تراز 4 ماهه این بانک به هزار میلیارد تومان نزدیک شد "سیستم" آماده پرداخت سود می شود قیمت دلار و یورو اعلام شد/ نرخ ارز صرافی ملی امروز 1400/5/14 از مجمع گشان چه خبر؟ | تصمیم گیری برای افزایش سرمایه در سه ماه آینده تکرار یک اتفاق مثبت در بازار بورس سکه چه واکنشی به تحلیف ريیس‌جمهور نشان می‌دهد؟ "قجام" تعداد 700 هزار سهم "قیستو" را فروخت پتروشیمی شیراز و رشد سودسازی بیش از 50درصدی برای هر سهم زمان افزایش سرمایه "درهآور" تا نیمه شهریورماه تمدید شد افزایش نرخ موتور‌های "خموتور" به میزان 32 درصد "دلقما" نرخ 8 قلم دارو را گران کرد برگزاری مزایده "وآتی"برای تسویه مطالبات مسکن ارزان می‌شود؟ چراغ سبز بورس منطقه‌ای مازندران به سرمایه‌گذاران اعلام نرخنامه تعمیرکاران خودرو در سال 1400 + جدول "گندله" گران‌ترین محصول "کگهر" در تیرماه کشنده‌های سیبا موتور به بزرگترین شرکت توزیع کننده گاز مایع کشور کلیدسپاری شد "دتماد" پروژه طراحی و اصلاح GMP را افتتاح کرد کاهش نسبی مصرف برنج در دو ماه اخیر پرورش اندام‌ کاران بورس در حوالی تابلو آیا کشاورزان ایران را خشکاندند؟/ چرا شمال ایران هلند نشد؟ آمار واردات قطعات آسانسور به کشور حراج ویژه خودرو ملی! / آغاز ثبت‌نام یارانه خودرو از امروز پیش‌بینی قیمت دلار امروز 14 مرداد + آخرین قیمت دلار قیمت خودرو امروز 14 مرداد / افزایش قیمت خودرو دلایل رشد شاخص طی روز‌های اخیر قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های 100متر به بالا عقب‌نشینی آمازون از امحای کالاهای مرجوعی کف بازار خبری از سیمان 40هزار تومانی نیست مصرف اکسیژن در پیک پنجم کرونا 4 برابر شد کاهش قیمت مسکن در کرج / کدام مناطق بیش‌ترین کاهش قیمت را داشتند؟ سهام عدالت امروز 13 مرداد چقدر شد؟ عرضه اولیه یک نماد تا پایان مرداد | سیمانی هایی که از این عرضه اولیه نفع می برند، کدامند؟ قیمت سکه گرمی به 2200000 تومان رسید / قیمت دلار و یورو امروز 1400/5/13 بیستمین فروش فوق‌العاده ایران‌خودرو از فردا واردات گوشی ممنوع نیست، گران نکنید! پیش‌بینی قیمت طلا فردا 14 مرداد / بازار طلا درگیر هیجانات آغاز پرداخت پول به تولیدکنندگان محتوا در یوتیوب لبنان دارو و سوخت از ایران وارد می‌کند مدعی شفافیت، تو زرد از آب درآمد تحلیل تحولات بازار ایران با تاکید بر کرونا و تحریم پیش‌بینی کارشناسان بورس از بازار تا پایان سال/ بازدهی 50 درصدی بورس امکان پذیر است؟ عرضه خودرو به بازار محدود شد فعالیت مجدد گوگل در عرصه تبلیغات ارزهای دیجیتالی

در حال بارگیری...