ريیس سازمان انرژی اتمی به مجلس دعوت شد

ريیس سازمان انرژی اتمی به مجلس دعوت شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از حضور ريیس سازمان انرژی اتمی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: ريیس سازمان انرژی اتمی امروز به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌آید تا درباره مذاکره با ريیس آژانس انرژی اتمی توضیحاتی را ارايه دهد.

وی افزود: محمد اسلامی، ريیس سازمان انرژی اتمی عصر امروز به کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌آید تا درباره مذاکره با رافايل گروسی ريیس آژانس بین المللی انرژی اتمی توضیحاتی را ارايه دهد.