افزایش سرمایه "دشیمی" ثبت شد

افزایش سرمایه "دشیمی" ثبت شد

شرکت شیمی دارویی داروپخش از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت شیمی دارویی داروپخش از ثبت افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/10 افزایش سرمایە شرکت از مبلغ 455,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 445000 میلیون ریال) در تاریخ 1402/02/24 در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد