"وصنا" پروژه مروارید را می فروشد

"وصنا" پروژه مروارید را می فروشد

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از برگزاری مزایده خبر داد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از برگزاری مزایده خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، طی برگزاری این مزایده نسبت به فروش ملک (پروژه مروارید)، اموال و تجهیزات واقع در بزرگراه کرج محدوده وردآورد با زیربنای کل بیش از 41 هزار مترمربع با قیمت پایە 5,500 میلیارد ریال اقدام خواهد شد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد