عجیب اما واقعی؛ تورم مسکن در تهران کم شد!

عجیب اما واقعی؛ تورم مسکن در تهران کم شد!

طبق اعلام مرکز آمار، در دی ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 46,5 درصد رسیده است....

ایسنا: طبق اعلام مرکز آمار، در دی ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 46,5 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل 11 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانیک محاسبه شده است. شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد، زیرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نیست. به عنوان مثال، تعداد واحدهای فروش رفته نوساز در یک دوره امکان دارد بسیار بیشتر از دوره قبل باشد که در این حالت متوسط قیمت دو دوره متوالی با یکدیگر قابل مقایسه نخواهند بود.

شاخص قیمت محاسبه شده به روش هدانیک این مشکل را برطرف می‌کند و اثر تغییرات کیفیت در طول دوره‌های مختلف را از بین می‌برد؛ بنابراین با وجود این‌که متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است.

در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت‌ها از میانگین قیمت استفاده شود.

در دی ماه 1402 شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 280,4 رسیده است که نسبت به ماه قبل 2.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 2,2 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (2.9- درصد)، 5.1 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در دی ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 46,5 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (57.5 درصد) 11 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه دی ماه 1402 آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 82,8 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(85.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­ های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در دی ماه 1402 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان­‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 806107 و 770417 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت 1663928 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 423492 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد