شاخص تولید سیمان در صدر جدول قرار گرفت

شاخص تولید سیمان در صدر جدول قرار گرفت

از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی در مرداد امسال، بیشترین و کمترین شاخص تولید مربوط به «سیمان» و «چوب و کاغذ»، بیشترین شاخص فروش مربوط به «دارو» و کمترین شاخص فروش مربوط به «خودرو و قطعات» و «ماشین آلات و تجهیزات» بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران (بخش صنعت و معدن) در مرداد سال1402، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 6.1 و 0.7 درصدی را تجربه کرده، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش 8.5 و 11 درصدی داشته که تحت تاثیر محدودیت‌های تامین برق صنایع و تعطیلات تابستانی کارخانه‌ها در مرداد ماه بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش در مرداد امسال، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و هفت رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته است. رشته فعالیت‌های «سیمان»، «دارو» و «تجهیزات برقی» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «چوب و کاغذ»، «منسوجات» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

درباره شاخص فروش نیز از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی، 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و شش رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت‌های «دارو»، «تجهیزات برقی» و «سیمان» بیشترین افزایش در شاخص فروش و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «چوب و کاغذ» بیشترین کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند.

همچنین در مرداد سال 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات افزایش 2.8 درصدی و شاخص فروش آن‌ها کاهش 30.5 درصدی و نسبت به ماه قبل نیز این دو شاخص کاهش 22.7 و 41.8 درصدی داشته است.

شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3.2 و 15 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 14.6 و 4.8 درصدی داشته است.

در این میان در مرداد سال 1402 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت 1.9 درصدی را ثبت کرده است. همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش 3.8 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 20.8 درصد رسیده است.

گفتنی است؛ میانگین سالانه شاخص قیمت در مردادماه سال 1402 روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با 2.2 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 29.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد