ادعای عجیب حجت عبدالملکی درباره جذب سرمایه

ادعای عجیب حجت عبدالملکی درباره جذب سرمایه

ادعای عجیب حجت عبدالملکی: در نمایشگاه مناطق آزاد، 200 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کردیم.

ادعای عجیب حجت عبدالملکی: در نمایشگاه مناطق آزاد، 200 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کردیم.

حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در تويیتی نوشت: به فضل الهی دومین نمایشگاه معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مشهد مقدس برگزار شد. 27 منطقه آزاد و ویژه شرکت کننده ضمن تمرین کار تیمی و شبکه‌ای، موفق به جذب سرمایه‌گذاری بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان (4 برابر نمایشگاه اول) شدند.

حجت عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مدعی شد که در نمایشگاه مناطق آزاد، 200 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کردیم.

وی در تويیتی نوشت: ‌به فضل الهی دومین نمایشگاه معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی ‎مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مشهد مقدس برگزار شد. 27 منطقه آزاد و ویژه شرکت کننده ضمن تمرین کار تیمی و شبکه‌ای، موفق به جذب سرمایه‌گذاری بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان (4 برابر نمایشگاه اول) شدند. ‎

پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد