"کگهر" در مسیر صادرات

"کگهر" در مسیر صادرات

بیشترین تقاضای مشتریان شرکت سنگ‌آهن گهر زمین برای «گندله صادراتی» است.
بیشترین تقاضای مشتریان شرکت سنگ‌آهن گهر زمین برای «گندله صادراتی» است.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد