واگذاری بلوک ومعادن به کجا رسید؟ عرضه اولیه فولاد اکسین چه شد؟ + فیلم

واگذاری بلوک ومعادن به کجا رسید؟ عرضه اولیه فولاد اکسین چه شد؟ + فیلم

مجمع تاصیکو در همین اوایل شهریور ماه سال جاری برگزار شد و یکی از پرسش های سهامداران موضوع واگذاری بلوک ومعادن و همچنین عرضه اولیه فولاد اکسین بود.

به گزارش نبض بورس، مجمع تاصیکو در همین اوایل شهریور ماه سال جاری برگزار شد و یکی از پرسش های سهامداران موضوع واگذاری بلوک ومعادن و همچنین عرضه اولیه فولاد اکسین بود.

امیرحسین نادری مدیرعامل تاصیکو درباره این دو موضوع به سهامداران تاصیکو توضیحاتی را ارايه کردند.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد