عملکرد قابل قبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری

عملکرد قابل قبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی و مختلط عملکرد متعادلی ثبت کردند.

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ صندوق پالایشی یکم با رشد 2.46 درصدی بهترین بازدهی در صندوق‌های سهامی و صندوق واسطه‌گری مالی یکم با بازدهی منفی 0.14 درصدی ضعیف‌ترین عملکرد را در بین صندوق‌های سهامی داشته است.

در بین صندوق‌های مختلط نیز بهترین عملکرد متعلق به صندوق مشترک نیکی گستران با رشد 1.11 درصدی بوده است و همچنین صندوق با تضمین اصل سرمایه کیان با کاهش 0.1 درصدی ضعیعف‌ترین عملکرد را در این گروه داشته است.

همچنین در صندوق‌های درآمد ثابت بهترین بازدهی متعلق به صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم با رشد 0.57 درصدی و بدترین بازدهی متعلق به بازده پایا با بازدهی منفی 0.95درصدی بوده است.

نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری

بازدهی صندوق‌ها

آخرین اخبار بورس و اقتصاد