عرضه اوراق دولتی از 94هزار میلیارد تومان عبور کرد

عرضه اوراق دولتی از 94هزار میلیارد تومان عبور کرد

تاکنون 94.098 میلیارد تومان شامل 59.098 میلیارد تومان اوراق دولتی به‌صورت عرضه نقدی تامین مالی شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در ادامه اقدامات دولت برای تامین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و چهار هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی) و پنج مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

به نقل از ایبنا، بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذشده در راستای تامین مالی بهینه، بیست و چهارمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعا مبلغ 5.285 میلیارد تومان اوراق به‌صورت نقدی به فروش رسید.

با احتساب مبلغ مذکور، تاکنون مجموعا 59.098 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 29 درصد از طریق بازار پول و 71 درصد از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده است.

این گزارش خاطرنشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده است که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 94.098 میلیارد تومان است که جزيیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارايه می‌شود:

جدول شماره (2)؛ جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

*نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره‌نویسی

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین‌شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به‌مبلغ 59.098 میلیارد تومان، مبلغ 109.532 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به‌شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب‌شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401.08.11

ظرفیت‌های قانونی در سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ 146.000 میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ 102.300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

مطالعه بیشتر: نقدینگی از طریق انتشار اوراق نقدی منفی شد

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد