28 سد بیش از 50 درصد آب دارند

28 سد بیش از 50 درصد آب دارند

براساس آخرین آمار ارايه شده از بین 52 سد مهم شرب -کشاورزی تا 30 اردیبهشت‌ماه، 28 سد بیش از 50 درصد آب دارند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر میزان ورودی آب به سدهای کشور تا 30 اردیبهشت‌ماه، معادل 31 میلیارد و 99 میلیون مترمکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل 25 میلیارد و 12 میلیون مترمکعب بود، 27 درصد کاهش داشته است، همچنین میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ معادل 18 میلیارد و 90 میلیون مترمکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل 17 میلیارد و 14 میلیون مترمکعب بوده، بیانگر کاهش 10 درصدی است.

در شرایط کنونی حجم آب موجود در مخازن 32 میلیارد و 14 میلیون مترمکعب ثبت شده که نسبت به سال گذشته که عددی معادل 27 میلیارد و 19 میلیون مترمکعب بوده 18 درصد افزایش داشته و درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور به عدد 65 درصد رسیده است.

وضعیت سدهای مهم (شرب  - کشاورزی) بیانگر این است که در 28 سد درصد پرشدگی بیش از 50 درصد است به طوری که سد زنجیره کارون 98 درصد و سد دز 100 درصد  و سد چره استان خوزستان 82 درصد آب دارند. همچنین در سد شهید قنبری استان آذربایجان غربی 74 درصد، سد استقلال 51 درصد و سد جگین استان هرمزگان 98 درصد پر هستند.

سد تالوار استان زنجان و سد رودبار استان لرستان 100 درصد، سد درودزن، ملاصدرا 58 درصد و سد سلمان فارسی استان فارس 66 درصد پر هستند. همچنین در استان کرمانشاه نیز سد داریان 97 درصد و در استان سیستان و بلوچستان، سد پیشین 81 درصد و سد ریزدان 80 درصد و سد خیرآباد 68 درصد و سد ماشکید اولیا استان سیستان و بلوچستان 55 درصد پر هستند.

در این بین نیز سد ريیسعلی دلواری استان بوشهر 26درصد، سد چره استان خوزستان 91 درصد، سد درودزن ملاصدرا استان فارس 58 درصد، سد زاینده رود استان  اصفهان 50 درصد، سد ماشکید علیا استان سیستان و بلوچستان 55 درصد، سد دز استان خوزستان 27 درصد، سد گلپایگان، کوچری حوضه قمرود 40 درصد، سد آزاده استان کردستان 86 درصد، سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد 11درصد، سد داریان استان کرمانشاه 97 درصد و سد پیشین استان سیستان و بلوچستان 81 درصد نسبت به سال قبل پر شرشدگی بیشتری دارند.

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل 193.5میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت 229.3 میلی‌متر 16 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل 182.3 میلی‌متر بوده 6 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد